Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
92
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นช่วงที่เด็ก ๆ ปิดเทอม โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน ส่วนใหญ่ต่างพากันเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นจากการเจอแสงแดด อากาศร้อน และการรับประทานอาหารนอกบ้าน

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้มากมาย ซึ่งเด็กๆมีภูมิต้านทานไม่มากนักจึงมักเจ็บป่วยได้ง่าย ผู้ปกครองจึงควรใส่ใจสุขภาพของบุตรหลาน หมั่นสังเกตอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น และหากพบความผิดปกติควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

นายแพทย์อดิศัย  ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหน้าร้อนที่พบบ่อยในเด็กมีมากมาย เช่น ไข้หวัดแดด สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในขณะนี้โลกกำลังเผชิญกับ "ภาวะโลกร้อน" ทำให้แสงแดดมีความร้อนรุนแรงมากขึ้น จึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะเกิดอาการหวัดแดดเพราะอุณหภูมิที่สูงทำให้ร่างกายปรับตัวตามไม่ทัน

หลายครั้งเมื่อลูกเป็นหวัดผู้ปกครองมักเกิดความสับสนระหว่างไข้หวัดแดดกับไข้หวัด เพราะอาการค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่ในความจริงแล้ว ไข้หวัดจะมีอาการคัดจมูก มีน้ำมูก เจ็บคอ มีเสมหะ ร่วมด้วย ส่วนไข้หวัดแดดจะไม่ค่อยมีน้ำมูก หรือมีน้ำมูกใสๆ เพียงเล็กน้อย และไม่มีอาการเจ็บคอ แต่จะรู้สึกขมปาก คอแห้ง แสบคอ อ่อนเพลีย และอื่น ๆ อาการหวัดแดด

แม้จะไม่ใช่อาการที่รุนแรง แต่การสะสมพิษร้อนชื้นไว้ในร่างกายเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลต่ออวัยวะภายในโดยเฉพาะม้ามและกระเพาะอาหาร  วิธีดูแลเมื่อเด็กเป็นไข้หวัดแดด ให้รับประทานยาลดไข้ หมั่นเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนภายใน และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ

ควรหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส และหลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดโดยตรงหรือที่อากาศร้อนจัด สวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพียงเท่านี้บุตรหลานของท่านก็จะห่างไกลจากไข้หวัดแดด
94
ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พัก / senarxgz
« Last post by TeoNox on March 30, 2020, 09:46:06 PM »
99
ออกรถใหม่ปรึกษาฟรีครับ 082-6916981 ไผ่

อย่าลืมกดไลค์ แชร์ ติดตาม รถอีซูซุ โปรโมชั่น ได้ทาง
คลิ๊ก >>http://www.isuzukhonkaen.com/
คลิ๊ก >>http://www.isuzukhonkaen.com/

อย่าลืมกดไลค์ แชร์ ติดตาม รถอีซูซุ โปรโมชั่น ได้ทาง
คลิ๊ก >>https://www.facebook.com/isuzukhonkaen/
คลิ๊ก >>https://www.facebook.com/isuzukhonkaen/
100
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  เรื่อง มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ระบุว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รุนแรงขึ้นตามลำดับ ทั้งมีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. - 30 เม.ย. แต่ปรากฎว่ายังมีการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นในวัดบางแห่งในเขตจ.พระนครศรีอยุธยา

ดังนั้นจึงขอให้คณะสงฆ์จ.พระนครศรีอยุธยา ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 1.ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง มติมส. และประกาศของคณะสงฆ์จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประกาศใช้แล้วทุกฉบับ โดยเคร่งครัด 2.ให้ทุกวัดงดการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้เพราะพระภิกษุผู้เข้าร่วมประชุมทำสังฆกรรมทุกรูป มีพระวินัยกำหนดให้นั่งห่างกันไม่เกินระยะหัตถบาส (ห่างไม่ถึง 1เมตร) เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ11 (4) ให้บุคคลผู้ข้าร่วมพิธีนั่งหรือยืนเว้นระะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือการแพร่เชื้อทางฝอยละอองน้ำลายได้ 

3.กรณีมีพระภิกษุสามเณร หรือคฤหัสถ์ ในสังกัดหรือที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพระบาด เข้ามาพำนักอาศัยภายในวัด เจ้าอาวาสวัดนั้นๆต้องรับผิดชอบให้บุคคลดังกล่าวกักตัวที่วัด 14 วัน และหากไม่มีความจำเป็นที่สำคัญ ควรงดการเดินทางออกนอกพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์เช่นนี้

4.ให้ทุกวัด งดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน หรือกิจกรรมอื่น ที่ทำให้ประชาชนต้องมารวมตัวกันจำนวนมาก ตามมติมส.  5.หากมีประชาชนนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวไปบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ ณ วัดใด ให้เจ้าอาวาสวัดนั้น แจ้งหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข เข้ามาช่วยดำเนินการตามหลักและมาตรการรักษาความปลอดภัย ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ และเมื่อฌาปนกิจเสร็จแล้วให้วัดนั้นๆ ทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง

 
Pages: 1 ... 8 9 [10]