Social Media VS. สื่อมวลชน : ใครกำหนดวาระข่าวสาร?

  • 0 Replies
  • 34 Views
ในยุคสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตและ Social Media เรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้    Gclub   ล้วนมีแหล่งที่มาจากสื่อมวลชนทั้งสิ้น ยุคแรกๆ ก็มีแค่หนังสือพิมพ์   Sexy Baccarat   ต่อมาจึงเริ่มมีวิทยุและโทรทัศน์ตามลำดับ สื่อมวลชนจึงมีบทบาทอย่างมากในการ “กำหนดวาระข่าวสาร” หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Agenda Setting โดยการกำหนดวาระข่าวสารก็คือ    SA Gaming   การกำหนดว่า ข่าวสารเรื่องใดที่สังคมหรือสาธารณะควรจะรับรู้หรือใส่ใจ    Pussy888   ซึ่งมีความแตกต่างจากข่าวสารที่เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นเอง เช่น อุบัติเหตุต่างๆ
ความสามารถในการกำหนดวาระข่าวสารนี่เองที่ทำให้สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในทุกสังคม เช่น ในประเทศไทย   Sbobet   ถึงขนาดมีความเชื่อกันว่า สื่อมวลชน (โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์) สามารถล้มหรือเปลี่ยนรัฐบาลได้เลยทีเดียว ตัวอย่างในอดีตที่เชื่อว่า   United Gaming   หนังสือพิมพ์สามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ก็คือ
กรณีเหตุการณ์ความไม่ชอบมาพากลในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปที่ดินปีละ 1 ล้านไร่ของรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำนักข่าวหนังสือพิมพ์    Betway    หลายฉบับไปรายงานข่าวรัฐมนตรีที่รับผิดชอบโครงการเป็นประธานในพิธีแจกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้แก่ชาวบ้านที่ได้รับสิทธิตามนโยบายดังกล่าวที่จังหวัดภูเก็ต   Joker Gaming  แต่สังเกตว่าในรายชื่อประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิในวันนั้น มีบุคคลที่ใช้นามสกุลเดียวกับมหาเศรษฐีตระกูลใหญ่ๆ ในจังหวัดภูเก็ตรวมอยู่ด้วย
วันรุ่งขึ้น เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ และจากวันนั้นเป็นต้นมา   Ufabet   หนังสือพิมพ์ต่างๆ ก็นำเสนอข่าวความไม่ปกติในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสมัยนั้นรวบรวมข้อมูลที่หนังสือพิมพ์นำเสนอ   @hotslot88   ไปใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ