Epson F6330 เครื่องพิมพ์งานวับลิเมชั่นที่เค้าว่ากันว่าดีที่สุด

  • 71 Replies
  • 1130 Views
ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

มีประกัน2ปี ทุกชิ้นส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวพิมพ์

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ