Epson F6330 เครื่องพิมพ์งานวับลิเมชั่นที่เค้าว่ากันว่าดีที่สุด

  • 71 Replies
  • 1131 Views
มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

มีประกัน2ปี ทุกชิ้นส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวพิมพ์

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

มีประกัน2ปี ทุกชิ้นส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวพิมพ์

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด