เรียนภาษาจีน 3 เดือน พูดได้

  • 0 Replies
  • 23 Views
ถ้าจะเรียนภาษาจีนต้องเริ่มต้นที่จุดไหน?
สำหรับผมแล้ว คิดว่าไม่ว่าเล่าเรียนภาษาอะไรก็ตาม เราควรเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือ การหาประโยคที่ใช้บ่อยที่สุด แล้วเอาไปอ่านทุกๆวัน
ผมเองใช้วิธีนี้เรียนทุกภาษา และได้ผลดีมาก ๆ ทำให้ตัวผมนั้นสามารถพูดได้ถึงมากถึง 5 ภาษา

✔✔✔ สำหรับวีดีโอนี้ผมได้เรียบเรียงประโยคทักทายในภาษาจีน ที่เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง ✔✔✔
https://www.youtube.com/channel/UCdVreRedChKfQxoAhvhytnA
https://www.facebook.com/670537916428184/posts/1579426768872623/?vh=e&d=n


Facebook : ชมรมภาษาจีนกลาง
YouTube : Johnny Laoshi
เรียนภาษาจีนฟรี
ภาษาจีนพื้นฐาน