คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ อยู่บ้านก็เรียนได้

  • 0 Replies
  • 40 Views

คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ อยู่บ้านก็เรียนได้
เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะพื้นฐานที่ดีต้องอาศัยการจัดองค์ประกอบที่ดีร่วมด้วยเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับน้องๆที่ต้องการสอบเข้าคณะที่อาศัยทักษะทางศิลปะ นอกจากที่จะต้องมีทักษะในการวาดภาพแล้ว หากน้องๆไม่รู้จักการจัดวางองค์ประกอบ อาจส่งผลให้ผลงานของน้องๆขาดความสมดุล รูปทรงนี้ควรจัดวางอย่างไร? สีโทนนี้ คู่สีนี้สามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่? มาพัฒนาทักษะองค์ประกอบศิลป์ให้สามารถใช้งานเพื่อต่อยอดได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ อยู่บ้านก็เรียนได้ เพราเราเล็งเห็นว่าทักษะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ใครหลายๆคนมองข้าม
คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ ทักษะที่สำคัญอย่ามองข้าม!!!

"หัวใจสำคัญในการต่อยอดไปสู่งานศิลปะและการออกแบบทุกแขนง"
คอร์ส basic composition เป็นคอร์สเรียนแบบออนไลน์ ที่จะช่วยปูพื้นฐานที่จำเป็นในการวาดภาพ ในการลงสี ระบายสี ร่างภาพ และ ใช้ในงานศิลปะแทบจะทุกอย่าง มาทำความรู้จักกับ "ทัศนธาตุ" และ องค์ประกอบศิลป์ การออกแบบเบื้องต้น ที่จะทำให้น้องๆ สามารถวิเคราะห์งานศิลป์ งานออกแบบได้ เป็นคอร์สเรียรที่ช่วยให้น้องๆเข้าใจองค์ประกอบ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการออกแบบ อีกทั้งยังจำเป็นต้องใช้สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อในคณะที่ใช้ทักษะทางศิลป์
คอร์ส Basic composition เหมาะกับใคร
-น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6 ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
-น้องๆที่ซิ่วเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะจิตกรรม คณะนิเทศศิลป์ คณะออกแบบภายใน และ คณะที่ต้องอาศัยทักษะการวาดภาพต่างๆ
-น้องๆ ที่ต้องการฝึกทักษะพื้นฐานให้แม่นยำ เพื่อนำไปต่อยอดทักษะวาดภาพในระดับที่สูงขึ้น หรือ ต้องใช้ในการทำงานทางด้านศิลปะ
คอร์สนี้เรียนกี่ครั้ง แต่ละครั้งเมื่อเรียนแล้วจะได้รับอะไรบ้าง?
คอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับฝึกพื้นฐานการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ จำนวน 4 ครั้งซึ่งแบ่งเป็น แบบบรรยาย โดยจะใช้เวลาในการเรียนบทละ 60 นาที และ แบบปฏิบัติเอง 2-3 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการสอนเกล็ดความรู้เสริมรอบด้านในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำไปฝึก และ ปฏิบัติเองได้ โดยการเรียนของเราจะวัดผลโดยการให้ผู้เรียนปฏิบัติงานแล้วส่งงานให้กับอาจารย์ เพื่อที่จะได้ทำการดูภาพรวมมของการเรียนในแต่ละครั้ง นั้นทำให้คอร์สออนไลน์นี้เสมือนเรียนสดกับอาจารย์ เราจึงได้เปิด สอนพื้นฐาน องค์ประกอบศิลปะ ออนไลน์ ขึ้นมาเพราะเห็นว่าพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก!!!
-เรียนบรรยาย ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ น้องๆควรที่จะทราบทฤษฏี โครงสร้างของรูปทรง การจัดวาง ประเภทของโทนสี และ องค์ประกอบหลักๆ ของการวาดภาพต่างๆเสียก่อน เพราะที่จะทำให้สามารถจัดวางองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม และ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติจริง
-เรียนปฏิบัติ เพราะศิลปะคือการลงมือทำ นอกจากภาคบรรยายแล้วยังต้องสามารถปฏิบัติได้จริง จึงมีการเรียนภาคปฏิบัติ โดยจะให้น้องๆส่งงานที่ทำการวาดมาเพื่อตรวจประเมินผล เพื่อที่จะสามารถพัฒนาฝีมือไปได้ตรงจุด
เนื้อหาในการเรียนที่จะได้จากการเรียนคอร์สนี้ มีดังต่อไปนี้
-หลักการ และ พื้นฐานในการสร้างงานที่จำเป็น
-การจัดวางทัศนธาตุศิลป์
-พื้นฐานทฤษฏีสี โทนสี การลงสี
-การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ในงานศิลป์ งานออกแบบ
ทำไมต้องเรียน คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ กับ VA

อย่าปล่อยให้ทักษะนี้หลุดลอยไป เพราะการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งการร่างแบบ ของคณะสถาปัตย์ การออกแบบภายใน การจัดวางองค์ประกอบ ของสาขาออกแบบภายใน การจัดวางภาพ คอร์สองค์ประกอบศิลป์ ออนไลน์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญให้กับน้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน และ ต้องการเพิ่มทักษะที่จะช่วยให้น้องๆ สามารถสร้างงานศิลปะที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ เมื่อน้องๆมีความเข้าใจในเรื่องการจัดองค์ประกอบต่างๆแล้ว จะทำให้งานที่ออกมาของน้องๆ ดีเทียบเท่าผู้มีพรสวรรค์ได้ไม่ยาก
"เพราะพื้นฐานที่ดี จะนำไปสู่การต่อยอดที่ดีในระดับที่สูงขึ้น"


สามารถติดตาม viridian academy of art ช่องทางต่างๆได้ดังนี้
เบอร์โทรศัพท์ : 083-615-2391
Facebook : viridian academy of art
Line : @viridian
Instargram : viridian academy of art
Email : [email protected]