ดวง 4 ราศีหาแฟนยาก เพราะเรื่องมาก-เลือกเยอะ กลัวอดีตที่ผ่านมา

102

ในช่วงนี้ ดวง ชะตาของใครหลายคนมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวัง

อาจารย์ออย จากเฟซบุ๊กเพจ ดวง 12 ราศี เผย 4 ราศี หาแฟนยาก เพราะเรื่องมาก เลือกเยอะ ไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์ เพราะอดีตที่ผ่านมา แต่อย่าได้แคร์ ถึงเวลาก็จะมาเอง

สำหรับ 4 ราศี ประกอบด้วย ราศีสิงห์ ราศีมังกร ราศีกุมภ์ ราศีเมถุน โดยทั้ง 4 ราศีหาแฟนยาก เพราะเรื่องมาก เลือกเยอะ ไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์ เพราะอดีตที่ผ่านมา แต่อย่าได้แคร์ ถึงเวลาก็จะมาเอง