วิป ยัน กม.กกต.ยังไม่เข้าระบบสภา

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ.2560 ยังไม่ได้สู่กระบวนการเตรียมบรรจุระเบียบวาระการประชุมของสนช. เพราะอยู่ในระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 มาตรา 77

นายสมชาย กล่าวว่า การพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดและขั้นตอนพอสมควร ซึ่งต่างจากการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ปกติ โดยการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอาจต้องใช้เวลาเป็นปี ทำให้อาจไม่ทันกับวาระของสนช.ที่กำลังจะหมดลงตามโรดแมป ดังนั้น ยืนยันได้ว่าการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มีผลกระทบต่อกรอบเวลาจัดการเลือกตั้งแต่อย่างใด เนื่องจากการพิจารณากฎหมายใดสนช.ก็ย่อมต้องคำนึงถึงโรดแมปด้วย

นายสมชาย กล่าวว่า ขณะเดียวกัน รับทราบจากกกต.ว่ากระบวนการสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งกำลังรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับ 616 คน ว่าจะมีประชาชนร้องเรียนหรือไม่อย่าไร และการลงนามรับรองอาจจะให้กกต.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในส่วนของวิปสนช.จะนำมาข้อมูลเหล่านี้พิจารณาต่อไป

ที่มาของเนื้อหา : www.posttoday.com