ชงแก้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯเข้าครม.ปลายเดือนนี้

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมาตรการแก้หนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร(กฟก.) ล็อตใหญ่ ว่า  ตนจะเสนอมาตรการแก้หนี้เกษตรกรสมาชิกกฟก. วงเงิน 6,500 ล้านบาท เข้าสู่การพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในปลายเดือนส.ค.นี้  เพื่อลดยอดหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ 36,000 คน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นหนี้ค้างชำระธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปี2543 จนถึงปัจจุบัน ตัดยอดหนี้ลง 50 เปอร์เซ็นต์ และพักดอกเบี้ยในช่วงมีมาตรการฟื้นฟูอาชีพมีรายได้ดีขึ้นให้ได้ในระยะเวลาปรับโครงสร้างหนี้ 15 ปี พร้อมกับให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย มาขึ้นทะเบียนกองทุนฟื้นฟูฯเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ในสัญญาใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.นี้ ระยะเวลา 60 วันโดยปลดล็อคเพดานหนี้ออกจากเดิมกำหนดไม่เกินรายละ 2,500,000 บาท ซึ่งระหว่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเขียนแผนฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรปลดหนี้ได้ เสนอครม.ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมากองทุนฟื้นฟูฯจัดการหนี้ จำนวน 10,679 ราย เป็นหนี้ที่กู้เพื่อการเกษตรมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเป็นหนี้ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทอยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปี 2542 โดยกองทุนฟื้นฟูฯ ได้จัดการซื้อหนี้แล้วจำนวน 1,670 ราย มูลหนี้ 481,796,661.35 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งรอการจัดการหนี้จำนวน 9,009 ราย มูลหนี้2,527,902,099.59 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา กับธนาคารเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยังมีหนี้บุคคลค้ำประกันและวัตถุประสงค์การกู้ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจำนวน 75,185 ราย มูลหนี้ 17,337 ล้านบาท สำหรับในการสำรวจหนี้เมื่อปี 2560 ที่ยังไม่มารายงานตัว จำนวน 238,123 ราย มูลหนี้33,751 ล้านบาท จากเกษตรกรสมาชิกคงเหลืออยู่จำนวน 465,925 ราย หลังจากยืดเยื้อมาเกือบ20 ปีโดยมีการหยิบไปหาเสียงทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้เกษตรกรเป็นฐานเสียง

รมว.เกษตรฯ ยังกล่าวถึงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯ คนใหม่แทนนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ว่า จะพิจารณาคนในกระทรวงเกษตร ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงฯขณะนี้กำลังหาอยู่โดยให้โอกาสคนในก่อนแสดงฝีมือ  แต่ถ้าทำงานไม่ได้ จึงจะพิจารณาคนนอก.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th