รัฐค้ำเงินกู้เปลี่ยนรถมินิบัส

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะรายเดิม เพื่อรองรับการปฏิรูปเส้นทางเดินรถตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้คืบหน้าไปมากแล้ว เริ่มจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถตู้หมวด 2 วิ่งบริการต่างจังหวัดรัศมีไม่เกิน 300 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร ให้เป็นรถมินิบัสทั้งหมดนั้น กระทรวงการคลังและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ เพื่อให้เอกชนกู้เงินมาลงทุนซื้อรถใหม่ ควบคู่กับส่งเสริมสิทธิพิเศษและการช่วยเหลือทางภาษี

อย่างไรก็ตาม ภายในเดือน ส.ค.นี้ จะประกาศแก้ไขกฎหมาย ขบ.เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถตู้สาธารณะที่มีการซื้อขายกัน เนื่องจากแต่เดิมนั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนเจ้าของใหม่ได้ ทำให้การซื้อขายรถประเภทนี้มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดค่อนข้างมาก ดังนั้นเมื่อแก้กฎหมายแล้วจะเอื้อให้ผู้ประกอบการรายเดิมสามารถขายรถเก่าได้ตามราคาท้องตลาดเพื่อนำทุนไปซื้อรถใหม่มาวิ่งบริการ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเอกชนร่วมบริการ (รถร่วม) นั้น ขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางมีแนวคิดว่าจะมอบสัมปทานเดินรถใหม่ระยะเวลา 7 ปีให้กับผู้ประกอบการรายเดิมโดยไม่ต้องประมูลเขตละ 3-4 เส้นทาง โดยจะสรุปเสนอ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เร็วๆ นี้

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ที่มาของเนื้อหา : www.posttoday.com