ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ศูนย์เลสิก

ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ

ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด MEL 90 จาก CARL ZEISS , GERMANY ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นแห่งนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิก LASIK ปลอดภัย แม่นยำ ตามมาตรฐานระดับสากล

เลสิก LASIK เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด MEL 90 จาก CARL ZEISS , GERMANY เลสิก LASIK เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาวโดยกำเนิด ) แบบถาวร โดยใช้เทคโนโลยีแยกชั้นกระจกตา SBK จาก MORIA , FRANCE รุ่นใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่แยกชั้นกระจกตาได้บางมากขึ้น เทียบเท่า Femto Second Laser แยกชั้นกระจกตา และใช้ Excimer Laser เปลี่ยนความโค้งของกระจกตา และปิดผิวกระจกตากลับเข้าที่เดิม

ข้อดีของ LASIK ศูนย์เลสิก สุวรรณภูมิ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด MEL 90 จาก CARL ZEISS , GERMANY

• รักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง ) แบบถาวร

• เทคโนโลยี เครื่องแยกชั้นกระจกตา SBK จาก MORIA , FRANCE รุ่นใหม่ล่าสุด ที่พัฒนาขึ้นใหม่ แยกชั้นกระจกตา ได้บางมากขึ้น เทียบเท่า Femto Second Laser.

• คงรูปร่างความโค้งของกระจกตาให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดหลังการรักษา Optimized Aspheric เพื่อลดภาวะแสงกระจายตอนกลางคืนอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยวิธี Lasik

• MEL 90 มีระบบ ตรวจจับความเคลื่อนไหวของตา ขณะทำการยิงเลเซอร์รักษา Eye Tracker System เพื่อความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้น

• ใช้ระยะเวลาน้อยมากในการรักษาสายตาผิดปกติ เพียง 2 วินาที ต่อการรักษาสายตาสั้น -1.00 D

• สามารถมองเห็นได้ทันทีหลังการผ่าตัด (แต่จะยังไม่คมชัดเต็มที่ในวันแรก)

• สามารถกลับบ้านได้ในทันทีหลังการผ่าตัด

• เพิ่มคุณภาพการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน

ปรึกษาปัญหาสุขภาพตา ปัญหาโรคตาทางโทรศัพท์โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางตา
ทุกวันทำการของศูนย์ตา (9.00-20.00 น.)