จิสด้าใช้ดาวเทียมติดตามพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่าน

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

วันนี้ (19ส.ค.61) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Cosmo-Skymed- 4 ของวันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.03 น. พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบางอำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ เวียงสา ท่าวังผา ภูเวียง ปัว เมืองน่าน เชียงกลาง และจังหวัดพะเยา ได้แก่ เชียงม่วน และปง (พื้นที่สีฟ้า) ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคา ส่งผลให้จังหวัดน่านเกือบทุกพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่บางส่วน ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำลำน้ำสาขาต่างๆและแม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับในส่วนของจิสด้า ได้ดำเนินการวางแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังข้างต้นอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานหลักและหน่วยงานในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th