รมว.ดีอี หนุน PoS ดึงสินค้าชุมชนขายออนไล์

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

วันนี้ (21  ส.ค.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการระบบงานร้านค้าดิจิทัลชุมชน (Point of Sale : PoS) ซึ่งได้มอบหมายให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนผ่านการขายสินค้าและบริการท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ 

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินการโดยอาศัยศักยภาพของปณท ที่มีเครือข่ายสาขาที่ทำการไปรษณีย์กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่ง มีเครือข่ายคนไปรษณีย์ทั่วประเทศกว่า 25,000 คน มีเครือข่ายเส้นทางการขนส่งไปรษณีย์มากกว่า 400 เส้นทาง เพื่อใช้ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งระบบร้านค้าออนไลน์ หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ และผ่านแคตตาล็อก (ออฟไลน์) การพัฒนารูปแบบบรรจุหีบห่อ การกระจายสินค้า 

การจัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อทั่วประเทศผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Logistics) การพัฒนาระบบการรับชำระเงิน (e-Payment) ที่รองรับการชำระเงินค่าสินค้าด้วยเงินสด หรือบัตรประเภทต่างๆ ด้วยรูปแบบการชำระเงินแบบออนไลน์และ       การเก็บเงิน ณ ที่อยู่ผู้รับสินค้าที่ปลายทาง (CoD : Cash on Delivery) รวมทั้งอาศัยกลไกของศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีอยู่กว่า 2,000 แห่ง เพื่อให้ประชาชนในระดับฐานรากได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียม ที่ร้านวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th