เวียดนามผุดไอเดีย ‘นาข้าวอัจฉริยะ’ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

146

วันที่ 12 มิ.ย.2562  เพจ China Xinhua News ได้โพสต์ข้อความว่า เวียดนามผุดไอเดีย ‘นาข้าวอัจฉริยะ’ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

 สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานเมื่อวันอังคาร (11 มิ.ย.) ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามอันประกอบด้วย 12 จังหวัดทางตอนใต้และเมืองเกิ่นเทอ (Can Tho) กำลังหันมาทำนาข้าวอัจฉริยะเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม

รายงานระบุว่าเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยน้อยลง เมื่อเทียบกับการทำนาข้าวแบบดั้งเดิม โดยไม่สูญเสียผลผลิตหรือคุณภาพ ขณะเดียวกันมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเครื่องเพาะเมล็ดพันธุ์และปลูกข้าวอัจฉริยะด้วย

เกษตรกรในจังหวัดด่งท้าป (Dong Thap) และจังหวัดจ่าวิญ (Tra Vinh) ได้ทำนาข้าวอัจฉริยะ ส่งผลให้มีการใช้ปุ๋ยยูเรียลดลงราวร้อยละ 40 และลดต้นทุนการจ้างคนงานหว่านปุ๋ยลงร้อยละ 75

นอกจากนั้นการทำนาข้าวอัจฉริยะยังช่วยลดปริมาณน้ำเพื่อการชลประทานลงอีกร้อยละ 30 ลดต้นทุนแรงงานและเมล็ดพันธุ์ลงร้อยละ 50 และลดการบุกรุกของน้ำเค็มในนาข้าว เนื่องจากเกษตรกรสามารถควบคุมน้ำจืดผ่านอุปกรณ์ติดตามคุณภาพน้ำ

กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมการทำนาข้าวอัจฉริยะเผยว่าวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ช่วยเพิ่มกำไรจากวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมถึงร้อยละ 20

ทั้งนี้ พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวขนาดใหญ่ของเวียดนาม มีพื้นที่ปลูกข้าวเกือบ 10 ล้านไร่ แต่ราว 1-2 ล้านไร่มักได้รับผลกระทบจากการบุกรุกของน้ำเค็มผ่านแม่น้ำในช่วงฤดูแล้ง

เวียดนามส่งออกข้าวเกือบ 2.8 ล้านตัน มูลค่าราว 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.7 หมื่นล้านบาท) ในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ โดยลดลงร้อยละ 5.3 และร้อยละ 20 ตามลำดับ เมื่อเทียบปีต่อปี