'Thai SELECT' มาตรฐานความอร่อยอย่างไทย นางกวักใหม่ 'Visit Thai, Eat Thai, Fly Thai'

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

บรรดาร้านที่ได้รับรางวัล Thai Select Unique (ไทยซีเลค ยูนิค) ที่มีเมนูอาหารที่อนุรักษ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น

ที่มาหน้าประชาชื่น มติชนรายวันเผยแพร่วันที่ 6 กันยายน 2561

ไทยแลนด์แดนอาหารอร่อย แต่จะให้อร่อยแค่ไหน มาตรฐานต้องมี

กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาความเป็นไทยต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านร้านอาหารไทย โดยจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ให้สุดยอดร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 579 ร้าน ภายใต้แนวคิด “สำรับไทย ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินสยาม” เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของอาหารไทยที่มีความประณีต และสวยงาม เชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 11 ชาติ ร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเปิดประสบการณ์สัมผัสรสชาติอาหารไทยที่ต้องประทับใจไม่รู้ลืม

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มองเห็นโอกาสในการสร้างความเป็นไทยให้สามารถต่อยอดออกมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยยกระดับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์

บรรดาร้านที่ได้รับรางวัล Thai Select Unique (ไทยซีเลค ยูนิค) ที่มีเมนูอาหารที่อนุรักษ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น

“Thai SELECT” ภายใต้แนวคิด “Visit Thai, Eat Thai, Fly Thai” ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และจดจำอาหารไทยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศมากยิ่งขึ้น

“ประเทศไทยมีความอัศจรรย์ในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึงอาหารที่มีวัตถุดิบหลากหลาย ขั้นตอนการปรุง และรสชาติที่ละเมียดละไมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้รากเหง้าของวัฒนธรรมไทยหยั่งลึกอยู่ในความเป็นอยู่ของคนไทย”

คณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ นำคณะทูตเยี่ยมชมบูธอาหารจากร้านต่างๆ ที่ได้นำเมนูเด็ดมาจัดแสดงในงาน

ทั้งนี้ ร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะต้องผ่านการประเมินใน 6 ด้าน ทั้งรสชาติ วัตถุดิบ สุขอนามัย รายการอาหาร การตกแต่งร้าน และการบริการ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) Thai SELECT PREMIUM ร้านอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม มีเมนูอาหารที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การตกแต่งร้านสื่อถึงความเป็นไทยและมีบริการที่เป็นเลิศ มี 7 ร้าน อาทิ บลู อิเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ และภูเก็ต, ครัวภัทรา, Osha Thai Restaurant and Bar, บ้านสุริยศัย และศาลาริมน้ำ

2) Thai SELECT ร้านอาหารที่มีคุณภาพเยี่ยม มีเมนูอาหารไทยแบบต้นตำรับ จำนวน 522 ร้าน และ 3) Thai SELECT UNIQUE ลักษณะคล้ายกับ Thai SELECT ต่างกันตรงที่มีเมนูอาหารที่อนุรักษ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น มีด้วยกัน 50 ร้าน รวมทั้งสิ้น 579 ร้าน

“ร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT จะเป็นการชี้เป้าให้นักท่องเที่ยวและนักชิมอาหารไทยได้มั่นใจว่าร้านแห่งนี้สามารถปรุงอาหารตามมาตรฐาน ถูกหลักกรรมวิธี มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทยระดับประเทศ”

การมอบตรา Thai SELECT นอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทย ยังเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ต่อไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสรสชาติอาหารไทยที่จะต้องประทับใจไม่รู้ลืม และนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอีกด้วย

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th