FootNote:จตุพรประสานชวลิต รุกต้อนประยุทธ์คสช.

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ความรู้สึกร่วมอันมาจากที่ประชุมกกต.กับพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง กับเสียงซึ่งดังมาจากบ้านย่านถนนกาญจนาภิเษก มีบท สรุปอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมิได้นัดหมาย

จากที่ประชุมร่วมกกต.กับพรรคการเมือง

1 สำแดงความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน 1 เห็นว่าประกาศและคำสั่งหัวหน้าคสช.คืออุปสรรคและปัญหา

ปัญหาทำให้การก้าวไปตามโรดแมป”เลือกตั้ง”สะดุด หยุดลง ไม่ราบรื่น

จากบ้านย่านถนนกาญจนาภิเษกทุบโต๊ะว่า

“ศูนย์รวมปัญหาวันนี้อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. และนายกรัฐมนตรี”

หากมองจากด้านของ 1 คสช. และ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจเป็นเรื่องเหลือเชื่อ บีลีฟ อิท ออร์ น้อท

เป็นไปได้อย่างไร

อย่าลืมเป็นอันขาดว่า บรรยากาศอันอบอวลอยู่ในการประชุมร่วมจาก 59 พรรคการเมือง 84 กลุ่มการเมือง เป็นการสะท้อนปัญหาต่อกกต.

เป็นปัญหาอันมาจากด้านที่ “อยากเลือกตั้ง”อย่างเป็นจริง

ขณะเดียวกัน คนที่ประมวลปัญหาแล้วสรุปด้วยความห่วงใยว่า “ศูนย์รวมปัญหาวันนี้อยู่ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”ก็มาจาก

1 พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 1 นายจตุพร พรหมพันธุ์

2 คนนี้ผ่านร้อน ผ่านหนาวในทางการเมืองมาอย่างทรหดและด้วยความอดทน

ที่ต้องออกมาพูดเพราะเห็นว่าหากปล่อยไปจะเป็นปัญหา

หนทางออกจากที่ประชุมร่วมกกต.พรรคการเมืองอาจไม่ตรงกับที่ดังมาจากบ้านย่านถนนกาญจนาภิเษก แต่จุด”ร่วม”อย่างสำคัญตรงกัน

นั่นคือ คสช.และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ปัญหา

ไม่ว่าความเห็นอันดังมาจากที่ประชุมร่วมกกต.พรรคการเมือง ไม่ว่าความเห็นอันดังมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานนปช.

เป็นการแสดงความเห็นอย่างสันติ

เป็นการแสดงและชี้ให้สังคมมองเห็นปัญหาอันกลายเป็นอุปสรรคอย่างแหลมคมยิ่งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย

เป็นการหยั่งเสียง หยั่งความรู้สึกของประชาชนโดยรวม

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th