รถสี่ล้อแดงเชียงใหม่ 2,465 คัน ขู่ประท้วงค้าน หากขนส่งดัน Grab ถูกกฎหมาย

183

รถแดง แกร็บ – วันที่ 21 มิ.ย. ปัญหารถโดยสารประจำทางที่มีต่อแอปพลิเคชั่นรถขนส่ง “Grab” ยังไม่จบลงง่าย ๆ ล่าสุดผู้ขับขี่รถสี่ล้อแดง หรือที่เรียกันว่า “รถแดง” จ.เชียงใหม่ กว่า 2,465 คัน พร้อมแสดงท่าทีคัดค้าน หลังจากกรมการขนส่งทางบกเผย มีนโยบายศึกษาและหาแนวทางทำให้แอปพลิเคชั่นบริการขนส่งแกร็บถูกกฎหมาย (อย่างไรก็ดี ต้องรอนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมใหม่อีกที)

นายบุญเนียม บุญทา ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะสี่ล้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้ประกอบการสี่ล้อแดงได้รับผลกระทบอย่างมากจากอูเบอร์-แกร็บแท็กซี่ เพราะถูกแย่งผู้โดยสาร สี่ล้อแดงยิ่งเสียเปรียบอยู่แล้ว เพราะต้องให้บริการในพื้นที่ที่กำหนดไว้ แต่แกร็บแท็กซี่สามารถรับผู้โดยสารอย่างเสรี

ปัจจุบันรายได้จากการขับสี่ล้อแดงแทบไม่เหลือเงินพอใช้ จากเดิมเคยได้วันละ 800-1,000 บาท ลดลงไปเหลือแค่ 200-300 บาท ความเป็นอยู่ของครอบครัวได้รับผลกระทบ หากรัฐทำให้แกร็บถูกกฎหมาย คิดว่าจะยิ่งกระทบมากกว่านี้

ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถ กล่าวว่า ไม่ควรสนับสนุนแอปพลิเคชั่นทุนต่างชาติ สี่ล้อแดงเชียงใหม่ซึ่งมีสมาชิกอยู่กว่า 2, 465 คันพร้อมจะลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรม หากกรมการขนส่งทางบกผลักดันให้แกร็บถูกกฎหมายขึ้นมาจริง ๆ