‘ธนาธร’ ขึ้นเวทีเสวนาเชียงราย ชาวบ้านบุกยื่นหนังสือ ขอช่วยค้านตั้งโรงงานแร่ดีบุก หวั่นกระทบสุขภาพ

76

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ห้องประชุม โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เดินทางไปร่วมเวทีเสวนาเรื่อง “อนาคตเชียงรายกับธนาธร”  โดยมี นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส. เชียงราย เขต 1 พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้จัดเสวนาร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เช่น นายกิตติ ทิศสกุล นายสมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ ผศ.ดร.นอร สิริมงคลเลิศกุล จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา นายประนอม เชิมชัยภูมิ ฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรคพื้นที่ จ.เชียงราย ฯลฯ เสวนาเรื่องการพัฒนา จ.เชียงราย ในการเสวนามีเนื้อหาหลากหลายทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ไฟป่า หมอกควันฝุ่นละออง การท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังเต็มห้องประชุมประมาณกว่า 450 คน

ขณะเดียวกันพบว่ามีกลุ่มชาวบ้านจาก ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวนหนึ่ง เดินทางไปยื่นหนังสือ เพื่อขอให้นายธนาธรช่วยเหลือไม่ให้มีการเข้าไปตั้งโรงงานแต่งแร่ดีบุกของเอกชน ซึ่งพยายามจะจัดตั้งขึ้นใกล้กับหนองบัวหลวงเขต ต.ป่าสัก ชาวบ้านเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการท่องเที่ยว เนื่องจากหนองน้ำดังกล่าวใช้เป็นแหล่งอุปโภคและการเกษตรด้วย

ทั้งนี้ นายธนาธรมีกำหนดเดินทางไปร่วมเวทีลักษณะเดียวกันที่ “บ้านสวนกาแฟ รีสอร์ท” อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. วันที่ 23 มิ.ย.

นายธนาธร กล่าวว่า ปัญหาการพัฒนาของประเทศเกิดจากระบบโครงสร้างที่ไม่เอื้อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น และไม่สามารถมุ่งหวังได้กับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจ ดังนั้น พรรคจะผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาเพื่อกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นได้บริหารจัดการกันเองได้ และแต่ละจังหวัดก็จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. ควบคู่กันไปด้วย โดยในส่วนของ จ.เชียงราย อยู่ระหว่างสรรหา