ประกาศราคาแร่ (17 ต.ค.61)

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com