ชูศาสตร์พระราชาเวทียูเอ็น

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวบนเวทีการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก (Committtee on World Food Security – CFS) ครั้งที่ 45 วันที่ 16 ต.ค. 2561 ณ สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) กรุงโรม ประเทศอิตาลี ว่า รัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงอาหารและการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้มีพระบรมราโชบายให้ทุกหน่วยราชการน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติ

ทั้งนี้ การขยายศาสตร์พระราชาขยายผลสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกมิติ ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในด้านต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริ เป็นต้น

รมว.เกษตรฯ ได้รายงานต่อที่ประชุม เอฟเอโอ ว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อันดับ 11 ของโลก และไทยให้ความสำคัญกับโครงการขจัดความอดอยากหิวโหยของสหประชาชาติ ซึ่งผู้แทน เอฟเอโอที่ทำหน้าที่อภิปรายในที่ประชุมได้กล่าวยกย่องความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอาหาร และความหิวโหยของประเทศไทยผ่านโครงการต่างๆ

นอกจากนี้ ก่อนการประชุมยูเอ็น ได้เรียกประชุมทูตเกษตรประจำภูมิภาคยุโรปจาก 4 ประเทศ คือ อิตาลี เบลเยียม รัสเซีย และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อมอบแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการตลาดนำการผลิต

 

ที่มาของเนื้อหา : www.posttoday.com