นอร์ทอีส รับเบอร์ เคาะราคาไอพีโอที่ 2.58 บาท/หุ้น เปิดจอง 29-31 ต.ค.นี

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นอร์ทอีส รับเบอร์ เคาะราคาขายหุุ้นไอพีโอ ที่ 2.58 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 29-31 ต.ค.นี้ จำนวน 600 ล้านหุ้น หวังนำเงินระดมทุน 1,548 ล้านบาท ขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ  NE R  ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน  กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) ที่ 2.58 บาท ต่อหุ้น  ซึ่งมีค่า P/E ที่ 9.96 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทย้อนหลัง 4 ไตรมาส (1ก.ค. 60- 30 มิ.ย. 61 ) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีค่า  P/E ที่ 9.91 เท่า    บริษัทนอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ  NE R  ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน  กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) ที่ 2.58 บาท ต่อหุ้น  ซึ่งมีค่า P/E ที่ 9.96 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทย้อนหลัง 4 ไตรมาส (1ก.ค. 60- 30 มิ.ย. 61 ) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีค่า  P/E ที่ 9.91 เท่า 

  ทั้งนี้จะเปิดจองซื้อหุ้นจำนวน 600 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)หุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่   29-31 ตุลาคมนี้  ซึ่งจะได้เงินระดมทุนรวม1,548 ล้านบาท  โดยบริษัทจะนำไปใช้ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตยางผสม  จำนวน 40 ล้านบาท ภายในปี 2562  ใช้ก่อสร้งโรงงานใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางแท่ง และยางผสม จำนวน 455.63 ล้านบาท ภายในปี 2563 และ ใช้เป็นเงินทุนเหมุนเวียน จำนวน 978.60 ล้านบาท  โดย นอร์ทอีส รับเบอร์  จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET)

ที่มาของเนื้อหา : www.bangkokbiznews.com