รมว.ดีอี มอบสสช.ร่วมวางแผนพัฒนางานด้านสถิติ

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

วันนี้ (22 ต.ค.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการด้านสถิติ “Sixth session of the Committee on Statistics – Navigative Policy with data to leave no one behind” จัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) เพื่อเป็นเวทีหารือสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารระบบสถิติแห่งชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทำข้อมูลสถิติและติดตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอี มีส่วนร่วมในการวางแผนและการพัฒนา โดยมีเครือข่ายทุกจังหวัดได้ทำการสำรวจและสำมะโน ประกอบกับบทบาทดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง เช่น การใช้ Internet of thing (IoT) โดยนำภาพจากกล้องวงจรปิดจับความเคลื่อนไหวหรือนับสิ่งของต่างๆ เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไปได้ ซึ่งกระทรวงดีอีได้สร้าง Data Center และการใช้ Cloud Service เพื่อรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ผลต่อไปได้ 

นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง Lifestyle Change ที่เด็กนักเรียนสามารถศึกษาข้อมูลและแหล่งความรู้ได้จากอินเตอร์เน็ตมากขึ้น หรือแม้แต่Smartness คือ การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเช่นกัน และ Precision คือ ความถูกต้องของความแม่นยำด้วยการใช้Iot, GPS นอกจากนี้ ยังมีการใช้Paperless & Cashless Society(การลดใช้กระดาษ & สังคมไร้เงินสด) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทย ด้วยระบบ “One Stop Services” เพื่อรองรับการบริการประชาชนและการทำธุรกรรมทางธุรกิจที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th