งานพระสมุทรเจดีย์ ปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการ

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

งานพระสมุทรเจดีย์

งานพระสมุทรเจดีย์ ปี 2561 จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานบุญและประเพณีสำคัญของชาวสมุทรปราการ กับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด 2561 ร่วมไหว้ขอพรองค์พระสมุทรเจดีย์ พร้อมกับร่วมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย และพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร ของที่ระลึกพื้นเมืองหลากหลาย
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561

งานพระสมุทรเจดีย์

กำหนดการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด สมุทรปราการ 2561 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมีรายละเอียดการจัดงานอื่น ๆ ดังนี้
ช่วงที่ 1 จัดพิธีบวงสรวง (วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 แรม 4 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.30 น. – บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด และ เวลา 09.29 น. –บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์
ช่วงที่ 2 พิธีเปิดงานและพิธีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ (วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 แรม 5 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.00 น. –พิธีเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ฯ เวลา 14.00 น. –พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์และ
ช่วงที่ 3 พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์(วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ) เวลา 18.00 น. –พิธีสวดมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งการจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี กำหนดให้วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นวันเริ่มงาน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2561

งานพระสมุทรเจดีย์