คลังส่งซิกไม่ต่อเวลามาตรการ LTF เชื่อไม่กระทบกับตลาดหุ้น เพราะนักลงทุนรู้ล่วงหน้าแล้ว

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

คลังส่งซิกไม่ต่อเวลามาตรการ LTF เชื่อไม่กระทบกับตลาดหุ้น เพราะนักลงทุนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะสิ้นสุดปี’62 ชี้คนได้ประโยน์คืนคนที่เงินเดือนสูงๆ เท่านั้น

ไม่ต่อเวลามาตรการ LTF – นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายที่จะขยายเวลาอายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ LTF ที่จะสิ้นสุดในปี 2562 และเชื่อว่าไม่กระทบกับตลาดหุ้น เพราะนักลงทุนรู้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2560 ว่าอีก 2 ปี จะสิ้นสุดมาตรการลดหย่อนภาษีดังกล่าว

นอกจากนี้ ล่าสุดยังเห็นได้ชัดว่านักลงทุนได้มีการปรับตัวการลงทุน โดยเฉพาะการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF ที่ประชาชนรายย่อยจองเข้าจำนวนมาก จนคลังต้องตัดสัดส่วนของนักลงทุนประเภทสถาบันอีก 5% เพื่อมาจัดสรรให้กับนักลงทุนรายย่อย

“การไม่ต่ออายุมาตรการภาษี LTF ไม่กระทบกับตลาดหุ้น โดยตลาดหุ้นที่ตกในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เป็นผลกระทบจาก LTF แต่เป็นเรื่องการโยกเงินลงทุนของนักลงทุนจากตลาดหุ้นไปในตลาดตราสารหนี้มากกว่า”นายวโรทัย กล่าว

นายวโรทัย กล่าวว่า มาตรการลดหย่อนภาษี LTF ที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ เพราะเห็นว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอ จึงต้องมีมาตรการจูงใจให้กับนักลงทุน แต่ปัจจุบันตลาดหุ้นของไทยแข็งแรงจึงไม่จำเป็นมีมาตรการ LTF ซึ่งคลังจึงยังไม่มีการหารือเรื่องการต่ออายุมาตรการดังกล่าว และตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีมาตรการลดหย่อนภาษี LTF ให้กับนักลงทุนในตลาดหุ้น

รายงานข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเห็นว่ามาตรการภาษี LTF คนที่ได้ประโยชน์คือคนที่มีรายได้สูง และกองทุนที่บริหารทำกำไร ส่วนผู้มีรายได้น้อยไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาษี LTF เลย นอกจากนี้ ในช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศมีนโยบายยกเลิกหรือไม่ขยายเวลาให้กับมาตรการลดหย่อนภาษีที่เพิ่มความเหลื่อล้ำระหว่างคนมีรายได้สูงกับรายได้ต่ำ เพื่อลดความเหลื่อล้ำทางสังคม

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th