เฮ! รัฐบาลเปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง เข้าคูหา ก.พ. 62 เดือน มิ.ย. สิ้นสุด คสช.!

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

เฮ! รัฐบาลเปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง เข้าคูหา ก.พ. 62 เดือน มิ.ย. สิ้นสุด คสช.!

ไทม์ไลน์ เลือกตั้ง – เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ แถลงถึงการเตรียมการของครม.ในการเลือกตั้งว่า จากที่รัฐบาลหารือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคสช. และครม. เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ เว้นแต่จะมีเหตุใดเหตุหนึ่งทำให้ต้องพ้นไป เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้คสช.และรัฐบาลนี้อยู่แบบมีอำนาจเต็มต่อไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรับหน้าที่

นายวิษณุ กล่าวว่า ส่วนการปฏิบัติตัวของครม. แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.รัฐมนตรี 4 คนที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำงานในฐานะพรรคการเมือง แม้ไม่มีความเสียหายเรื่องกฎหมาย แต่ต้องดูเรื่องมารยาท โดยให้ระวังเรื่องการใช้เวลาราชการ ทรัพย์สินทางราชการ บุคลากรของรัฐ และสถานที่ทางราชการ ซึ่งต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของพรรคและทางการเมืองที่ไม่ใช่รัฐบาล 2.นายกฯและรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหมือนที่ผ่านมา วางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ ให้คุณให้โทษแก่ผู้ใด หรือหวังผลทางการเมือง

รองนายกฯ กล่าวอีกว่า สำหรับปฏิทินการทำงาน หลังจากพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ.2561 เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 11 ธ.ค.2561 จะเริ่มนับกำหนดเวลาจัดเลือกตั้งส.ส.ให้เสร็จภายใน 150 วัน คือไม่เกินวันที่ 9 พ.ค. 2562 ซึ่งจากการหารือกับกกต. เห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมคือวันที่ 24 ก.พ.2562 โดยในเดือน ธ.ค.2561 ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2561-19 ม.ค.2562 จะเป็นช่วงจัดงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

จากนั้นวันที่ 16-27 ธ.ค.2561 กกต.จัดเลือกตั้งส.ว.ระดับอำเภอ ก่อนเลือกระดับจังหวัด ต่อด้วยระดับประเทศ โดยคาดว่าจะมีขึ้นที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ให้ได้ 200 คน แล้วส่งต่อให้คสช. เลือกตัวจริง 50 คน และตัวสำรอง 50 คน ซึ่งระหว่างนี้ คสช.ตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว. 9-12 คน เพื่อเตรียมคัดเลือกส.ว. ขณะเดียวกันจะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งส.ส. ซึ่งกกต.เป็นผู้ยกร่างและเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อมีพ.ร.ฏ.ดังกล่าวออกมาแล้ววันใด ภายใน 5 วันหลังจากประกาศใช้พ.ร.ฎ. ให้กกต.ออกประกาศยืนยันวันเลือกตั้ง ประกาศเขตเลือกตั้งและจำนวนส.ส.ในแต่ละเขต และภายใน 25 วันหลังมีพ.ร.ฎ.นี้ ให้ประกาศวันรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส. และพรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อผู้ที่จะเข้ารับการเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีให้กกต.รับทราบ จากนั้นจะไปสู่การปลดล็อก คำสั่งคสช.ที่ 57/2557 ประกาศคสช.ที่ 3/2558 และการห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะเริ่มทำกิจกรรมการเมืองต่างๆ ได้ หาเสียงเลือกตั้งได้

นอกจากนี้วันที่ 28 ธ.ค. เป็นวันสุดท้ายของการส่งร่างพ.ร.บ.ให้สนช.พิจารณา ส่วนเดือน ม.ค.2562 ในวันที่ 2 ม.ค. กกต.ส่งรายชื่อผู้เข้ารอบการคัดเลือกส.ว. 200 คน ให้คสช.คัดเลือกเหลือ 50 คน และสำรอง 50 คน

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า สำหรับเดือน ก.พ.2562 ในวันที่ 9 ก.พ.2562 คณะกรรมการสรรหาส.ว. ต้องส่งรายชื่อผู้เข้ารอบการคัดเลือกส.ว.ทั้งหมด 400 คน ให้คสช.คัดเหลือ 194 คน สำรอง 50 คน และมีส.ว.ที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยตำแหน่ง 6 คน ต่อมาวันที่ 15 ก.พ. สนช.จะหยุดการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมด ยกเว้นถ้าจำเป็นต้องออกกฎหมายใด รัฐบาลจะใช้อำนาจออกกฎหมายนั้นเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้ออกเป็นคำสั่งคสช.

และในวันที่ 24 ก.พ.2562 จะมีการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศ 500 คน

สำหรับเดือน มี.ค.2562 เป็นช่วงที่กกต.พิจารณาข้อร้องเรียน การให้ใบเหลือง-ใบแดงในการเลือกตั้ง

ขณะที่เดือน เม.ย.2562 กกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งส.ส. ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดกรอบเวลา 60 วันนับจากวันเลือกตั้ง

แต่ถ้ายังได้ส.ส.ไม่ครบจำนวน ให้ประกาศผลไปก่อนแล้วยกเลิกในภายหลังได้ และในวันที่ 27 เม.ย. เป็นวันสุดท้ายที่ คสช.ต้องพิจารณารายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นส.ว.รวม 250 คน แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เดือน พ.ค.2562 สนช.จะสิ้นสุดลง 1 วัน ก่อนเสด็จฯเปิดการประชุมรัฐสภา ซึ่งกำหนดการเสด็จฯ เปิดประชุมรัฐสภาจะสิ้นสุดภายในวันที่ 8 พ.ค.2562 และเมื่อเสด็จฯเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ต่อด้วยการเลือกนายกฯ

นายวิษณุ กล่าวว่า เมื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ แล้ว จะต้องจัดตั้งครม.

ซึ่งรัฐบาลเก่าและคสช. จะสิ้นสุดลง เมื่อครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่ คือภายในเดือน มิ.ย.2562

และนับจากครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไปแล้ว 15 วัน ครม.ชุดใหม่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และจะเริ่มการทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยมีภารกิจในวันที่ 22-23 มิ.ย.2562 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียน

รองนายกฯ กล่าวว่า ส่วนการคิดค่าใช้จ่ายเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 173 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. กำหนดให้เริ่มนับเงินบาทแรกตั้งแต่วันที่มีพ.ร.ฎ.นี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ หลังมีพ.ร.ฏ.ดังกล่าวออกแล้ว

พรรคต่างๆ จะมีเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 60 วัน ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

สำหรับการหารือระหว่างคสช.จะหารือกับพรรคนั้น ตนไม่ทราบว่าจะกำหนดวันใด แต่คาดว่าภายในเดือน พ.ย.นี้ และเป็นวันที่นายกฯ ไม่มีภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ

เมื่อถามว่าถ้าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. ถูกเสนอชื่อเป็น 1 ใน 3 ของพรรคที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกฯ ต้องใช้มาตรฐานใดวางตัว นายวิษณุ กล่าวว่า ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับรัฐมนตรีทั้งหมด เพราะการที่พรรคเสนอชื่อนั้น

ไม่ได้แปลว่ามีส่วนได้เสียทางการเมือง ไม่เหมือนการเป็นสมาชิกพรรค เพราะการเสนอชื่อคนเป็นนายกฯ สามารถเสนอคนนอกพรรคก็ได้ แต่ถ้าเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ให้คุณหรือให้โทษต่อพรรคใด ซึ่งเป็นมาตรฐานปกติ ไม่ใช่มาตรฐานพิสดาร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th