สนช.ยกมือท่วมสภา! ผ่านระเบียบทหาร โต้ไม่เพิ่มเงินเดือน แค่เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง!

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

สนช.ยกมือท่วมสภา! ผ่านระเบียบทหาร โต้ไม่เพิ่มเงินเดือน แค่เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง!

เวลา 13.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่ประชุมสนช.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. อัตราเงินเดือนพล.อ.พิเศษ พล.ร.อ.พิเศษ ได้รับเงินเดือนระดับน.9

โดยพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงสาระสำคัญร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันกระทรวง กลาโหม ไม่มีการขอพระราชทานโปรดเกล้าฯแต่งตั้งชั้นยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศให้ข้าราชการทหารในกระทรวงกลาโหม โดยกำลังพลกระทรวงกลาโหมที่เป็น พล.อ. พล.ร.อ. และพล.อ.อ.ที่ครองอัตราจอมพล ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. อัตราเงินเดือนพลเอกพิศษ พล.ร.อ.พิเศษ พล.อ.อ.พิเศษ

ดังนั้น เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการรับเงินเดือนของข้าราชการทหารที่ดำรงตำแหน่งชั้นยศพล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พล.ร.อ.พิเศษ พล.อ.อ.พิเศษ ที่กำหนดขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องกำหนดร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. อัตราเงินเดือนพล.อ.พิเศษ พล.ร.อ.พิเศษ พล.อ.อ.พิเศษ ได้รับเงินเดือนระดับน.9 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณ

เพราะตำแหน่งดังกล่าวยังคงรับเงินเดือนในอัตราเดิมคือ ระดับน.9 ไม่ใช่การขึ้นเงินเดือน เพียงแค่เปลี่ยนชื่อตำแหน่งชั้นยศ เพื่อให้มีกฎหมายรองรับเงินเดือนของตำแหน่งเหล่านี้

ทั้งนี้ที่ประชุมสนช.ลงมติรับหลักการวาระ 1 ด้วยคะแนน 150 ต่อ 0 งดออกเสียง 1

ด้าน พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ในนามสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเรื่องคัดค้านการขึ้นเงินเดือนทหาร ว่า

กระทรวงกลาโหมได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญ คือ การแก้ไขอัตราจอมพล ปรับเปลี่ยนเป็น อัตราพลเอกพิเศษ ในทุกเหล่าทัพ จึงจำเป็นต้องยกเลิกอัตราเงินเดือนจอมพล และปรับเป็นอัตราเงินเดือนนายพล (ระดับ น.9) แทน โดยไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องดังกล่าว กห.ได้เปิดเผยให้สังคมทราบแล้ว โดยอยู่ระหว่างเสนอ สนช. พิจารณาร่างดังกล่าว

“ขอยืนยันว่า กองทัพเป็นสถาบันหลักค้ำจุนประเทศชาติ ที่มีประชาชนเสียสละหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ชาติ จากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องกันมาด้วยความภาคภูมิใจ ขณะเดียวกัน ก็พร้อมเปิดกว้างรับฟังสังคมอย่างสร้างสรรค์มาตลอด”พล.ท.คงชีพ กล่าว

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า การแสดงความคิดเห็นของบุคคล ที่พยายามป้ายสีให้ภาพลักษณ์กองทัพและประเทศชาติเสียหาย ด้วยการบิดเบือน เชื่อมโยงข้อมูล อาจด้วยความไม่รู้ หรือ ไม่พยายามรับรู้ เพียงเพื่อต้องการแสวงชื่อเสียง สร้างราคาตนเองในสังคม ถือเป็นพฤติกรรมและการแสดงออกของวุฒิภาวะที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ต่อสภาพการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th