ครีเดน-เอ็ตด้า ส่งบริการสร้างเอกสาร-ลายเซ็นต์ออนไลน์ลดการใช้กระดาษ

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

วันนี้ (20 พ.ย.) ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็ตด้า (ETDA) นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ได้เปิดบริการการสร้างเอกสาร การลงลายเซ็นออนไลน์ พร้อมให้บริการระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ (eKYC) เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการการระบุตัวตน  และพิสูจน์ตัวตน ซึ่งบริษัทได้มีการพัฒนาระบบเอกสารและลายเซ็นออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริงตามกฎหมาย มีระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวบนเทคโนโลยีบล็อกเชน 

ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับเอ็ตด้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาการทำธุรกรรมออนไลน์ในหน่วยงานต่างๆ ผู้ใช้ต้องเปิดเผยข้อมูลและผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมูลของลูกค้า และการยืนยันตัวตนเข้าระบบที่มักเห็นกันบ่อยมากที่สุดคือ การใช้รหัสผ่าน แต่ยังมีความเสี่ยงสูงที่รหัสผ่านจะถูกโจรกรรม และพบมากในอุตสาหกรรมที่มีการทำธุรกรรมการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นระบบการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในอดีตจนถึงปัจจุบันจึงจำเป็นต้องใช้เอกสารจำนวนมาก และมีการตรวจสอบที่ยาวนาน ส่งผลให้ระบบการตรวจสอบแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ 

นายภาวุธ กล่าวว่า ในการยืนยันตัวตนออนไลน์ของครีเดนนั้น ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียง 1 นาที สามารถส่งและเซ็นแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ สามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ หรือ eKYC ของบริษัท ร่วมกับบริการ e-Timestamping จากเอ็ตด้า เพื่อยืนยันตัวตนไม่ยุ่งยากเช่นที่ผ่านมา ช่วยให้องค์กรต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงได้ทันที  ทั้งนี้ การทำงานของระบบ eKYC จัดอยู่ในมาตรฐานระดับ 2สามารถทำธุรกรรมได้โดยการใช้ บัตรประชาชนด้านหน้า-หลัง และการทำเฟสแมท เพื่อขอสิทธิ์ ในการตรวจสอบ ความถูกต้องของสิ่งที่ยืนยันตัวตนและสิ่งที่รับรองตัวตน ภายใต้เทคโนโลยีบล็อคเชน จากนั้นระบบจะสร้างเอกสารออนไลน์ โดยการสแกนเอกสาร ในรูปแบบ pdf มีระบบล็อคอิน แดชบอร์ด บริการจัดการเอกสาร และนำเสนอเซ็น อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถสร้างลายเซ็น อัพรูป สร้างบล็อก เซ็นเอกสารได้หลายคน รองรับการจัดการติดตามเอกสาร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่รับรองให้การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้จริงตามกฎหมาย  

"เราได้เปิดให้ใช้งานได้ฟรี จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 จากนั้นจะคิดค่าบริการบางรายการเป็นรายเดือนๆ ละไม่เกิน 200 บาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ กลุ่มเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการออนไลน์ กลุ่มธุรกิจ B2B บริษัทหลักทรัพย์ สภาทนายความสำนักงานกฎหมาย และ ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น ในการนำไปใช้งาน และในเดือนก.พ.2562 จะเปิดบริการเพิ่มอีก 1 บริการ คือ 1. ระบบประเมินลูกค้าออนไลน์ ด้วย Credit Line เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยจากภาครัฐ รวมทั้ง เครดิตบูโร และ ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย สามารถช่วยในการอนุมัติขอสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ช่วยในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมให้กับองค์กรต่างๆ มากขึ้น" นายภาวุธ กล่าว

ด้าน นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการเอ็ตด้า กล่าวว่า การเปิดบริการการสร้างเอกสารและลายเซ็นออนไลน์นี้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถสร้างเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายและนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งทางเอ็ตด้าได้สนับสนุนบริการ e-Timestamping  เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของ Creden.co ให้สูงขึ้น เอ็ตด้าพร้อมสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้เพิ่มขึ้นตามกรอบ Privacy by Design และ Security by Design ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ใช้งาน

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th