ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 14 ราย

ระวังถูกชวนให้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แจ้งเตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านเว็บไซต์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน 14 รายเนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. ได้รับเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุนว่า มีการชักชวนประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำไปลงทุนในโครงการต่างๆ รวมทั้งเปิดให้บริการกระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหลายชนิด อาทิ บิทคอยน์ อีเธอเรียม รวมถึงการให้บริการเติมเงิน บนเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

https://www.misterchanger.com/
http://www.thaiexchanger.com/
https://www.egtexchange.com
https://digicardshop.com/
http://www.emoneythai.com/
https://www.i-exch.com/
https://www.gamershoppings.com/
https://www.ecurrencyplus.com/
http://www.ecurrencythailand.com/
https://www.lnwexchanger.com
https://www.facebook.com/rexchange168/

ก.ล.ต. ขอย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดได้รับอนุญาต ดังนั้น ก.ล.ต. จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้ที่ www.sec.or.th/digitalasset ทั้งนี้ หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center ของ ก.ล.ต. ที่โทร. 1207

แท็กก.ล.ต.จำนวน 14 รายยังไม่มีใบอนุญาตระวังถูกชวนให้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th