ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  ผ่านการรับรองมาตรฐานของ Joint Commission International (JCI) ให้คำปรึกษา ดูแลรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ทางด้านการแพทย์และการฝังแร่รักษา เพื่อสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว โดย นพ.วิรุณ โทณะวณิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก ร่วมด้วยทีมแพทย์ ทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิด โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่พบปัจจัยเสี่ยง ได้แก่

  • อายุ ดังกล่าวแล้ว ยิ่งอายุสูงขึ้นโอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยิ่งสูงขึ้น
  • เชื้อชาติ เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากที่สุดในชาวตะวันตก โดยเฉพาะชนชาติผิวดำ
  • พันธุกรรม พบโรคได้สูงประมาณ 3 เท่าเมื่อมีครอบครัวสายตรงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • อาหาร อาจมีความสัมพันธ์กับการกินอาหาร ไขมัน เนื้อแดงและ/หรืออาหารให้พลังงานสูงต่อเนื่องเป็นประจำ

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีอาการอย่างไร ?

ไม่มีอาการเฉพาะของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่เป็นอาการคล้ายกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือต่อมลูกหมากโตชนิดไม่ใช่มะเร็ง ทั้งนี้อาการที่พบบ่อย ได้แก่

  • ปัสสาวะบ่อย
  • ปัสสาวะขัด
  • ลำปัสสาวะไม่พุ่ง
  • ปัสสาวะกลางคืนบ่อยผิดปกติ
    **หากมีอาการดังไปนี้ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็น “มะเร็งต่อมลูกหมาก” ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการเชิงลึกอีกครั้ง**

โรคมะเร็งต่อมลูกหมากรุนแรงไหม ?

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคที่มีความรุนแรงปานกลาง เป็นโรคที่รักษาหายได้ แต่ทั้งนี้ความรุนแรงของโรคขึ้นกับ ระยะโรค ปริมาณสารมะเร็ง(ค่าปริมาณสารมะเร็งยิ่งสูง โรคยิ่งรุนแรง) การแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง(เซลล์มะเร็งชนิดมีการแบ่งตัวสูง โรครุนแรง) อายุและสุขภาพผู้ป่วย
โดยทั่วไป อัตราอยู่รอดที่ 5 ปี ในโรคระยะที่ 1 ประมาณ 80-90%, ระยะที่ 2 ประมาณ 60-70%, ระยะที่ 3 ประมาณ 50%และระยะที่ 4 อัตรารอดที่ 2 ปี ประมาณ 20-50% ทั้งนี้ขึ้น กับ อายุ สุขภาพผู้ป่วย จำนวนและตำแหน่งอวัยวะที่มีโรคแพร่กระจาย(แพร่กระจายสู่ สมอง ไขสันหลังและปอด รุนแรงกว่าแพร่กระจายเข้าสู่กระดูก)

ทำไมต้องฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก ?
1.ประสบการณ์ด้านการฝังแร่กัมมันตรังสีมะเร็งต่อมลูกหมากยาวนานกว่า 20 ปี ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมากมาแล้วมากกว่า 4,000 ราย
2.วิธีฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก วิธีนี้สามารถให้ผลได้เท่าเทียมกับการผ่าตัด
3.ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด
4.ไม่ต้องฉายแสง ไม่มีแผล ไม่เจ็บตัวมาก ฟื้นตัวเร็ว
5.ที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยกว่าการผ่าตัดและฉายแสง และไม่มีผลต่อการกลั้นขับถ่ายปัสสาวะ