บ้านปลากับทะเล

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

โครงการบ้านปลาเอสซีจีก่อกำเนิดเมื่อปี 2554 จากความร่วมมือของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชน

เริ่มจากการนำท่อ PE 100 ของเหลือทิ้งจากกระบวนการทดสอบเม็ดพลาสติกมาประกอบเป็นบ้านปลาทรงสามเหลี่ยม ที่แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จนย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 เมืองระยองและจังหวัดใกล้เคียง ชลบุรี จันทบุรี มีบ้านปลาใต้ท้องทะเลไปแล้วกว่า 1,400 หลัง ก่อให้เกิดพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกว่า 35 ตร.กม. ชาวประมงไม่ต้องออกเรือไปไกลเสี่ยงลมพายุ ประหยัดน้ำมัน แถมได้เงินจากการขายสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละ 700-800 บาท เป็น 1,500-3,000 บาท

สร้างเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านช่วยกันรักษาและดูแลท้องทะเลให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนและวัยเจริญพันธุ์ พร้อมไปกับสร้างเครือข่ายจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 10,000 คน

การสำรวจล่าสุดเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา ชายฝั่งทะเลที่มีบ้านปลาความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นกว่า 172 ชนิด ประกอบด้วยกลุ่มสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มปลาสวยงาม กลุ่มสัตว์น้ำวัยอ่อน กลุ่มสัตว์เกาะติด และกลุ่มแพลงก์ตอน…จากเดิมแทบจะหมดไป เหลือแต่สัตว์น้ำขนาดเล็ก

และจากบ้านปลาแบบเดิมประกอบเสร็จแล้วนำลงทะเล พัฒนารูปแบบสู่การวางบ้านปลาแบบใหม่…วางครั้งเดียวเป็นกลุ่ม 10 หลัง ผูกเข้าด้วยกันตั้งแต่อยู่บนบก และใช้แพจากทุ่นพลาสติกเพื่อขนส่งบ้านปลาทั้งหมดไปในบริเวณที่ต้องการ

ระบบนี้ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการวางบ้านปลา เพราะบ้านปลาจะลงน้ำไปเป็นกลุ่ม เพิ่มจำนวนบ้านปลาให้สัตว์น้ำมาอาศัยได้มากขึ้น

นอกจากนี้ เอสซีจียังอยู่ระหว่างทดลองนำขยะพลาสติกจากทะเลและชุมชนมารีไซเคิลเป็นท่อสำหรับสร้างบ้านปลาอีกด้วย.

สะ–เล–เต

ที่มาของเนื้อหา : www.thairath.co.th