โฆษกกต.ย้ำ 'ดอน' ไม่ปิดกั้นต่างชาติสังเกตการณ์เลือกตั้ง ชี้เป็นหน้าที่กกต.พิจารณา

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงกรณีที่สื่อต่าง ๆ รายงานข่าวว่านายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศห้ามต่างชาติเข้ามาสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าของไทยว่า ท่านรัฐมนตรีพูดทุกครั้งเมื่อมีคำถามจากสื่อว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องเชิญคณะผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศมาตรวจสอบเรื่องที่เป็นกิจการภายในของไทย เช่น การเลือกตั้งที่คนไทยดูแลกันเองได้ การขอให้คนภายนอกมาช่วยกำกับดูแลการเลือกตั้งนั้นมักจะทำในประเทศที่ไม่คุ้นชินกับการเลือกตั้ง เช่น เป็นประเทศเกิดใหม่ แต่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งมาแล้ว 27 ครั้งนับตั้งแต่พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา และยังมีการจัดตั้งองค์กรอิสระ คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เมื่อ พ.ศ. 2540 ทำหน้าที่อำนวยการการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายคือเมื่อปี พ.ศ. 2554

น.ส.บุษฎีกล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองชาวไทย และการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ(รธน.)ปี 2560 เมื่อสิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ต่างจากการเลือกตั้งนัก คนไทยก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างดี เป็นที่พอใจของคนทั่วไปทั้งในและนอกประเทศ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ยิ่งมีความหมายมากต่อประเทศไทย หากคนไทยจะดูแลกันเองเช่นที่เคยเป็นมา และจะเป็นมงคลฤกษ์สำหรับไทยด้วยที่จะอ้างอิงใช้ให้เป็นประโยชน์ในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งของรธน.ปี 60 ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง รวมไปถึงการดูแลตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้ง ทั้งก่อนหน้าการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้ง กกต.ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องสามารถบริหารจัดการเชิญชวนคัดสรรคนไทยที่สนใจให้เข้าร่วมกระบวนการนี้ได้ อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในแง่ของการเมืองของประเทศ รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้การเมืองภาคประชาชนเข้มแข็งและช่วยทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นด้วย

“การดำเนินการบริหารจัดการเลือกตั้งของไทยโดยคนไทย น่าจะดีกว่านำคนต่างชาติเข้ามากำกับควบคุมโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบการเมืองของไทย หรือหากประเทศใดมีความสนใจ ขอร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้ง กกต.ก็สามารถเชิญให้สถานทูตต่างประเทศในไทยส่งผู้แทนมาร่วมได้ตามจำนวนที่เห็นเหมาะสม เพราะสถานทูตต่างประเทศมีภารกิจในการติดตามพัฒนาการการเมืองไทยอยู่แล้วเป็นปกติตามบทบาทหน้าที่นักการทูต”น.ส.บุษฎีกล่าว

น.ส.บุษฎีกล่าวอีกว่า ผู้สังเกตการณ์จากประชาชนคนไทยและนักการทูตจากนานาประเทศ น่าจะช่วยให้หลายคนคลายความห่วงใยเรื่องความไม่เป็นธรรมในการเลือกตั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเชิญคณะบุคคลจากต่างประเทศ ฉะนั้นการที่คนไทยจัดการการเลือกตั้งตามที่เห็นเหมาะสมจากปัจจัยต่างๆ ย่อมจะดีกว่าให้คนนอกมากำกับควบคุมอย่างแน่นอน

น.ส.บุษฎีกล่าวว่า รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวเสมอเมื่อได้รับคำถามจากสื่อว่าเรื่องการเลือกตั้งเป็นความรับผิดชอบของกกต. มิใช่เรื่องของกระทรวงต่างประเทศ และที่ตอบคำถามไปทุกครั้งนั้นก็เป็นความเห็นส่วนตัว

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th