คุก31ปี’2บิ๊กแบงก์UDBP’ หลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ยูฟัน

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ห้องพิจารณา 813 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ.3805/2559 ที่พนักงานอัยการคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 เป็นโจทก์ฟ้องนายเค วิน ลัย (Mr.Ke Vin Lai) อายุ 52 ปี สัญชาติมาเลเซีย ผู้จัดการธนาคาร UDBP และนายหยาง หยวน เฉา (Mr.Yang Yuan Zhao) อายุ 51 ปี สัญชาติจีน รองผู้จัดการธนาคาร UDBP และบริษัท ยูดีบีพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยนายนายหยาง หยวน เฉา ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-3 ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 12, 123 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 มาตรา 26, 27, 52, 54 พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 3, 4, 12

วันนี้ศาลเบิกตัวจำเลยทั้งสองที่ถูกคุมขังจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษา ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดตามฟ้อง ให้ลงโทษในความผิดฐานใช้ชื่อธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธปท., รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต, รับคนต่างด้าวทำงานผิดจากเงื่อนไข, ฉ้อโกง และการทำงานไม่ตรงกับสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรม พิพากษา ในความผิดฐานร่วมกันใช้ชื่อหรือแสดงชื่อในธุรกิจทางการเงินว่าธนาคารโดยมิใช่สถาบันการเงิน จำคุกจำเลยที่ 1-2 คนละ 6 เดือน ปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 50,000 บาท, ฐานร่วมกันรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานให้ทำงาน จำคุกจำเลยที่ 1-2 คนละ 6 เดือน ปรับจำเลยที่ 3 จำนวน 5,000 บาท, ฐานร่วมกันรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานให้ทำงานกับตนผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดใบอนุญาตทำงาน ปรับจำเลยทั้งสามคนละ 4,000 บาท

ฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักสุด จำคุกจำเลยที่ 1-2 กระทงละ 5 ปี รวม 6 กระทง เป็นจำคุกคนละ 30 ปี ปรับจำเลยที่ 3 กระทงละ 500,000 บาท รวม 6 กระทง เป็นปรับ 3,000,000 บาท, ฐานเป็นคนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงาน ทำงานผิดไปจากเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ปรับจำเลยที่ 1-2 คนละ 3,000 บาท

รวมจำคุกจำเลยที่ 1-2 คนละ 31 ปี ปรับคนละ 7,000 บาท ปรับบริษัทจำเลยที่ 3 รวม 3,059,000 บาท พร้อมให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหาย 6 ราย รวม 2,720,500 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้นับโทษจำเลยที่ 1-2 ต่อจากคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.2279/2558 หมายเลขแดงที่ อ.713/2560 ของศาลนี้

สำหรับนายเค วิน และนายหยางก็เป็นแม่ข่ายระดับสูงยูฟันสโตร์ ที่บรรยายชวนลงทุนขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า U – TOKEN จำเลยร่วมคดียูฟันที่ศาลอาญา มีคำพิพากษาจำคุกคนละ 50 ปี ไปเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2560 ด้วย โดยคดีแชร์ลูกโซ่ บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด มีจำเลย 22 รายถูกศาลตัดสินลงโทษและให้ร่วมกันคืนตัวเงินที่กู้ยืมและฉ้อโกงไปดังกล่าว รวมเป็นเงิน 356,211,209 บาท ให้กับผู้เสียหาย 2,451 คนนั้น ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในช่วงเช้าวันที่ 17 ม.ค. 2562.

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th