ตั้งธงประมูลก่อสร้างสนามบินเฟส2จบปีนี้

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในปี 62 ทอท. จะผลักดันการประมูลโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จ และเริ่มต้นการเปิดประมูลโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3 อย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 นั้น ยังเหลืองานก่อสร้างอีก 1 งาน จากทั้งหมด 7 งาน คือ งานจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Wing) อาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (งาน CC2) วงเงินรวมประมาณ 7.6 พันล้านบาท

รายงานข่าวจาก ทอท. กล่าวต่อว่า ทอท. ได้แยกงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบิน และที่จอดรถด้านทิศตะวันออก มาเปิดประมูลก่อน เพื่อความรวดเร็ว ราคากลาง 987 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 977 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นร่างเงื่อนไขรายละเอียด (ทีโออาร์) และจะเปิดจำหน่ายทีโออาร์ได้เร็วๆ นี้ คาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลในเดือนเม.ย.-พ.ค.62 ส่วนงานจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Wing) นั้น ทอท. ได้ปรับแบบเป็นการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Wing) วงเงิน 6.6 พันล้านบาทแทน เพื่อความสะดวกในการดำเนินการก่อสร้าง และเปิดให้บริการผู้โดยสารไปพร้อมกัน

รายงานข่าวจาก ทอท. กล่าวอีกว่า ขณะนี้งานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก (West Wing) และงานก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) เส้นที่ 3 วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาระยะที่ 3 ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) แล้ว คาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาใน 1-2 เดือนข้างหน้านี้ สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร (เทอร์มินอล) หลังที่ 2 วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาทนั้น คาดว่าจะรวบรวมความเห็นเสนอให้คณะกรรมการ ทอท. พิจารณาได้ในวันที่ 23 ม.ค.นี้
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th