15ม.ค.บินแอร์พอร์ตภูธรของห้ามไม่ต้องทิ้งจ้า!

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) เปิดเผยความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ (Automated Postal Machine:APM) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานในสังกัด ทย.ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้ง และทดสอบระบบเครื่องดังกล่าวที่ท่าอากาศยาน 7 แห่ง รวม 9 เครื่อง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ 2 เครื่อง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง ท่าอากาศยานอุดรธานี 2 เครื่อง ท่าอากาศยานขอนแก่น 1 เครื่อง ท่าอากาศยานแม่สอด 1 เครื่อง และท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1 เครื่อง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 15 ม.ค.62

นางอัมพวัน กล่าวต่อว่า ในปี 62 ทย. และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะร่วมกันนำเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติมาติดตั้งเพิ่มที่ท่าอากาศยานอีก 10 แห่ง และคาดว่าจะติดตั้งครบทุกสนามบินภายในปี 63 ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการให้บริการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

นางอัมพวัน กล่าวอีกว่า การติดตั้งเครื่องบริการไปรษณีย์อัตโนมัติ ถือเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้โดยสารที่มีแบตเตอร์รี่สำรอง หรือสิ่งของต้องห้ามอื่นที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ เพราะจะได้ไม่ต้องทิ้งของ โดยสามารถจัดส่งด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชิ้น และสามารถส่งสิ่งของไปยังต่างประเทศด้วยบริการไปรษณีย์ลงทะเบียนระหว่างประเทศได้ในอัตราค่าบริการ 450 บาทต่อชิ้น ผ่านเครื่องบริการไปรษณีย์เอพีเอ็ม จำนวนน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อหนึ่งชิ้น.
 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th