กกต. เผยงบเตรียมเลือกตั้ง 55 ล้าน มีซื้อรถประจำตำแหน่ง 6 คัน 22 ล้าน

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

กกต. – คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี พ.ศ. 2562 งบประมาณกว่า 55 ล้านบาท มีจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง 6 คัน 22 ล้านบาท 

กกต. – เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี พ.ศ. 2562 โดยพบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ใช้เกี่ยวกับการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. หลายรายการ

เป็นงบประมาณกว่า 55 ล้านบาท โดยแบ่งได้ดังนี้

ทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับใช้เลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 655,000 บาท
จัดซื้อผลิตสื่อสัญลักษณ์ รด.จิตอาสา (ปลอกแขน) 27,056 ชิ้น 1,082,240 บาท
จัดซื้อผลิตสื่อสัญลักษณ์ลูกเสืออาสากกต. จำนวน 2 รายการ 2,163,000 บาท
จัดซื้อสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ส.ส. 6,000,000 บาท
จัดซื้อผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. 7 รายการ 9,425,000 บาท
จัดซื้อโครงการพิมพ์หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และระเบียบกกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 วงเงิน 12,000,000 บาท
จัดซื้อโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 5,000,000 บาท
จัดซื้อตั้งศูนย์รับรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 1,314,000 บาท
จัดซื้อโครงการจ้างทำคูหา ลงคะแนนสำหรับใช้ในเลือกตั้ง ส.ส. 18,000,000 บาท
จัดซื้อโครงการซื้อรถประจำตำแหน่งประธานกกต. 1 คัน กรรมการกกต. 4 คัน และเลขาธิการกกต. 1 คัน งบประมาณ 22,164,000 บาท

ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่ ได้วางกรอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงเดือน ธ.ค. 2561 และ ม.ค. 2562

 

แท็กกกต.จัดเลือกตั้งเลือกตั้ง 62เลื่อนเลือกตั้ง

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th