สกญ.แฟรงก์เฟิร์ตแนะ 'คนไทย' ตรวจสอบสถานะเที่ยวบิน 15 ม.ค. หลังพนง.นัดหยุด

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

(แฟ้มภาพ) REUTERS

สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ได้ออกประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางผ่านท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ตในวันที่ 15 มกราคม ให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินให้ดี หลังพนักงานรักษาความปลอดภัยของสนามบินประกาศนัดหยุดงานในวันดังกล่าว ความว่า

สกญ. ณ แฟรงค์เฟิร์ต ขอเรียนว่า ท่าอากาศยานนานาชาตแฟรงก์เฟิร์ตได้มีประกาศแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานมีกำหนดประท้วงหยุดงานในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ตั้งแต่ 02.00 น. ถึง 20.00 น. ซึ่งจะส่งผลมีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากท่าอากาศยานต้องปิดจุดตรวจร่างกายและสัมภาระผู้โดยสาร (Security Check Points) ทั้งหมด

ในการนี้ สกญ.จึงขอแนะนำให้คนไทยผู้ที่มีกำหนดเดินทางผ่านท่าอากาศยานข้างต้นในวันและเวลาดังกล่าว ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินจากสายการบินหรือบริษัทนำเที่ยว ตลอดจนขอรับคำแนะนำหากเที่ยวบินที่จะโดยสารถูกยกเลิกและจำเป็นต้องเปลี่ยนเที่ยวบิน

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างใดหรือไม่ ได้จากเวบไซต์ของท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต https://www.frankfurt-airport.com/en.html

ที่มาของเนื้อหา : www.matichon.co.th