ขสมก.ขยายผลใช้นำมันบี 20รถเมล์ทุกคัน

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก


นายประยูร  ช่วยแก้ว  รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ และรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ขสมก. ทดลองนำร่องโครงการใช้น้ำมันดีเซลบี 20 กับรถโดยสารธรรมดา (รถเมล์ร้อน)ยี่ห้อฮีโน่  มิตซูบิชิ และอีซูซุ  จำนวน 17 คัน เมื่อช่วง ต.ค.-ธ.ค.61 พบว่า น้ำมันดีเซลบี 20 มีอัตราการสิ้นเปลืองใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลบี 7 ที่ ขสมก.ใช้อยู่ในปัจจุบัน  อีกทั้ง ยังมีค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์ปกติ และค่ามลพิษ (CO2) ลดลง 15 %  ส่งผลทำให้ค่ามลพิษในอากาศภาพรวมลดลงด้วย ขสมก.จึงขยายผลการใช้น้ำมันดีเซลบี 20 กับรถเมล์ร้อน และ รถโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) 2,075 คัน  แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ใช้กับรถเมล์ร้อน ยี่ห้อฮีโน่ และมิตซูบิชิ  815 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.62  และระยะที่ 2 ใช้กับรถเมล์ร้อน ยี่ห้อมิตซูบิชิ และอีซูซุ  รถเมล์แอร์ ครีม – น้ำเงิน ยี่ห้ออีซูซุ และฮีโน่   รถเมล์ยูโรทู ยี่ห้ออีซูซุ เบนซ์ และแดวู 1,260 คัน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.62 เป็นต้นไป

นายประยูร  กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน ขสมก. มีปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลบี 7  เดือนละ 5.5 ล้านลิตร หรือปีละ 66 ล้านลิตร เมื่อ ขสมก.เปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลบี 20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าบี7 ลิตรละ 3 บาท จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงให้กับ ขสมก. เดือนละ 16.5 ล้านบาท หรือปีละ 198 ล้านบาท  อีกทั้งช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์มนำน้ำมันปาล์มมาใช้ เป็นส่วนผสมผลิตน้ำมันดีเซลบี 20 ได้ปีละประมาณ 8.58 ล้านลิตร อย่างไรก็ตามการใช้น้ำมันดีเซลบี20 กับรถเมล์ ขสมก. ในระยะแรก จะต้องล้างน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบทางเดินน้ำมัน  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รวมทั้งเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันดีเซล ไส้กรองน้ำมันเครื่อง และไส้กรองอากาศ  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายคันละประมาณ 30,000 บาท โดย ขสมก.ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเหมาซ่อมได้แก่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด   นอกจากนี้ ขสมก. ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดหาถังน้ำมัน พร้อมจัดส่งน้ำมันดีเซลบี 20 ให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละวัน  ทั้งนี้กระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคม กรมควบคุมมลพิษ และ ขสมก. คาดหวังว่า การขยายผลการใช้น้ำมันดีเซล บี 20 กับรถเมล์ทุกคันจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์ม  และช่วยสร้างความสุขให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th