อสส. ยื่นฟ้อง ‘นริศร ทองธิราช’ เสียบบัตรโหวตแทนคนอื่น

231

วันที่ 14 ส.ค. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุดมอบอำนาจให้พนักงานอัยการ เดินทางมาเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนริศร ทองธิราช อดีต ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตาม พรป.ปปช.123/1

จากกรณีเมื่อปลายปี 2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและถอดถอนนายนริศร เนื่องจากพบพฤติการณ์ปรากฏจากคลิปวิดีโอว่า นายนริศรมีการเสียบบัตรแสดงตนในเครื่องคนอื่น และดึงออกมาเสียบใหม่ โดยเป็นการโหวตในมาตรา 9 และมาตรา 10 ของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งที่สมาชิกรัฐสภามีเสียงเดียว เสียบบัตรแทนกันไม่ได้ โดยเกิดเหตุในช่วงปี 2556

ดังนั้น การกระทำของนายนริศร จึงเข้าข่ายความผิดตาม พรป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 123 และ 123/1 รวมถึงจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ ทั้งที่ไม่ได้มีตำแหน่งเช่นที่ว่า แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ทำให้การลงคะแนนเสียงถูกบิดเบือน

ต่อมางานรับฟ้องของศาลได้รับไว้เป็นคดีหมายเลขดำที่ อม.36/2562 เพื่อเสนอองค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไป โดยจำเลยขอใช้หลักทรัพย์เป็นตำแหน่ง ส.ส.ของเพื่อน เพื่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาโดยศาลพิจารณาเเล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 1 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการยื่นฟ้องแล้ว ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะต้องประชุมเลือกผู้พิพากษา 9 คน มาเป็นองค์คณะพิจารณาคำฟ้อง และเลือกเจ้าของสำนวนต่อไป