โผทหาร 63 มาแล้ว! โยกตำแหน่งสำคัญ “รองโฆษกคู่ใจบิ๊กตู่” ผงาดเจ้ากรมข่าว

361

รายงานข่าวจากกระทรวงกลาโหม แจ้งว่า ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) ผบ.เหล่าทัพ ได้นำบัญชีรายชื่อโยกย้ายนายทหารประจำปี ส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหมเ พื่อพิจารณาแล้ว ก่อนนำเข้าสู่ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพล ในช่วงบ่ายวันที่ 16 ส.ค.นี้ ก่อนการประชุมสภากลาโหมในเวลา 15.00 น. ที่ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม

ปีนี้ตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีเพียง พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนก.ย.นี้เพียงคนเดียว และคาดว่า พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ จะขึ้นเป็น ผบ.ทอ.คนที่ 26

ขณะที่กองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ได้พิจารณาปรับย้ายตำแหน่งในระดับ 5 เสือทบ.ใหม่ เนื่องจาก พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. จะเกษียณในเดือน ก.ย.นี้ คาดว่า พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. จะข้ามไปเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอกพิเศษ) ด้วย ทำให้เก้าอี้ ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ว่าง 2 ตำแหน่ง

ซึ่งแน่นอนว่า พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 จะขยับขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. เพื่อจ่อขึ้นเป็น ผบ.ทบ. หลังจาก พล.อ.อภิรัชต์ เกษียณในเดือนก.ย. 2563 ขณะที่ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 จะเป็นผช.ผบ.ทบ. ส่วน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ยังคงนั่ง รอง ผบ.ทบ.ต่อไป เช่นเดียวกับ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 คาดว่าจะขึ้นเป็น แม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.เจริญชัย หินเธาว์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 จะขยับเป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 โดยมีพล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.) พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ผบ.พล.ม.2 ขยับเป็นรองแม่ทัพภาค 1 พล.ต.จิรเดช กมลเพชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ขณะที่พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร ยังคงนั่งแม่ทัพภาคที่ 2 ต่อไปเช่นเดียวกับ พล.ท.พรศักดิ์ พูนสวัสดิ์ ที่ยังเป็น แม่ทัพภาคที่ 4

ส่วนการปรับย้ายในหน่วยบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. ข้ามห้วยไปเป็น รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตราพลเอก) เปิดทางให้ พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง รองผบ.นสศ. ขึ้นเป็น ผบ.นสศ. คนใหม่

มีรายงานด้วยว่า การปรับย้ายครั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ ให้ความสำคัญในการจัดวางตัวผู้บังคับหน่วยด้านการฝึกศึกษา เพื่อรองรับการปรับตัวของกองทัพยุคใหม่ คาดว่าจะโยกพล.ท.ธเนศ วงษ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 มาเป็น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และพล.ต.เอกรัตน์ ช้างแก้ว รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (รอง ผบ.จปร.) ขึ้นเป็น ผบ.จปร. นอกจากนี้ยังมีชื่อ พ.อ.ทรงพล สาดเสาเงิน รองผบ.พล.1 รอ. ขึ้นเป็น ผบ.พล.1 รอ.

สำหรับกองทัพไทย แม้ปีนี้ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. จะยังไม่เกษียณ แต่ก็วางตัวบุคคลในตำแหน่ง 5 เสือทัพไทยใหม่ โดยดัน พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร ขึ้นเป็น รอง ผบ.ทสส. เปิดทางให้ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ข้ามไปเป็นเสนาธิการทหาร บก.ทท. เพื่อจ่อขึ้นเป็น ผบ.ทสส. ต่อไปในปี 2563

พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.ทสส. ซึ่งเป็นเพื่อนรักของพล.อ.พรพิพัฒน์ ไปเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) พล.ต.วิชัย ชูเชิด รองเจ้ากรมชายแดนทหาร เป็นผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ผบ.ศรภ.) ที่น่าสนใจคือ มีชื่อ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค หรือ เสธ.โหน่ง อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกฯ สมัยรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปเป็นเจ้ากรมข่าวทหาร บก.ทสส.

กองทัพเรือ แม้พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. จะยังไม่เกษียณในปีนี้ แต่ใน 5 ฉลามเสือกองทัพเรือ ก็มีหลายคนที่จะเกษียณ คาดว่า พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ จะขยับขึ้นเป็น รองผบ.ทร. เพื่อรอเป็นผบ.ทร. พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ จะเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.ทิวา ดาราเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผู้ช่วยผบ.ทร. พล.ร.อ.สมชาย ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นผบ.กองเรือยุทธการ และพล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นเสนาธิการทหารเรือ