‘พิพัฒน์’ไอเดียกระฉูดซื้อห้องพัก-ตั๋วเครื่องบิน-กินอาหาร 100 บาท ในเดือนก.ย.-ธ.ค.นี้

364

‘พิพัฒน์’ไอเดียกระฉูดเที่ยว 100 บาท – นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมนำเสนอ 3 มาตรการเสริมการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศในช่วงปลายปี ภายใต้วงเงิน 15,000 ล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังครม. ในวันที่ 20 ส.ค. 2562 เพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินการให้เงินมีการใช้จ่ายและกระจายเงินสู่ชุมชน ให้เงินหมุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้กระจายในทุกพื้นที่ โดยความชัดเจนจะเกิดขึ้นในวันที่ 23 ส.ค. เพราะต้องประกาศดำเนินมาตรการเสริมนี้ในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี คือเดือนก.ย.-ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ มาตรการเสริมเป็นการเสริมมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว โดยแจกเงิน 1,000-1,500 บาท/คน สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นเป็นมาตรการหลักที่กระทรวงการคลังจะนำเข้าเสนอที่ประชุมครม.เศรษฐกิจ ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ก่อนเสนอครม. ในสัปดาห์ถัดไป โดยมาตรการเสริมของกระทรวงท่องเที่ยวฯ มี 3 มาตรการแต่ขณะนี้มีความชัดเจนเพียง 1 มาตรการ คือมาตรการสินค้าท่องเที่ยวทุกอย่าง 100 บาท ในทุกวันที่ 9 เดือน 9 , วันที่ 10 เดือน 10 , วันที่ 11 เดือน 11 และวันที่ 12 เดือน 12

“มาตรการ 9/9, 10/10,11/11 และ 12/12 เป็นมาตรการที่ต้องเร่งใส่เงินเข้าระบบ แต่กระทรวงท่องเที่ยวฯ ต้องขอความร่วมมือกับภาคเอกชน อาทิ โรงแรม ตั๋วการบิน กินอาหาร เพื่อมาร่วมทำโปรโมชั่น สินค้าท่องเที่ยว 100 บาททุกอย่าง โดยการซื้อหรือเข้าร่วมกิจการ จะดำเนินการซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย และกำลังพิจารณาว่าจะขยายเพิ่มช่องทางการรร่วมโครงการไปใช้กับแอพพลิเคชั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วย”

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการที่ 2 จะเป็นโครงการลดราคาสินค้าแบบออนท็อป 15% หรือลดเพิ่มจากที่สินค้านั้นลดอยู่แล้ว สมมติว่า โรงแรมมีการลดค่าห้องลง 50% มาตรการนี้จะให้ส่วนลดเพิ่มอีก 15% นำไปลดเพิ่มกับค่าที่พัก หรือโรงแรมนั้น ทำให้การพักในโรงแรมในครั้งนั้นลดราคาไป 65% ซึ่งมาตรการนี้ยังไม่สรุปในรายละเอียด แต่ทั้งมาตรการที่ 2 และมาตรการที่ 3 จะเป็นมาตรการคล้ายกันการลด แลก แจก แถม เพื่อจูงใจให้มีการใช้จ่ายเงินในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ในครม. กังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ สงครามการค้า และสำคัญที่สุด คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ขณะนี้บาทแข็งค่ามาก ส่งผลให้การเดินทางมาเที่ยวในเมืองไทยใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10-15% ดังนั้นรัฐบาลจะเร่งดำเนินการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการท่องเที่ยว สำหรับมาตรการของกระทรวงการคลังที่แจกเงินเพื่อการท่องเที่ยว 1,000-1,500 บาท/คน มีเงื่อนไขคือ ต้องใช้ในพื้นที่ที่ไม่ใช้ภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ