‘บิ๊กน้อย’ จัดกิจกรรม ‘ทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้’ ที่ จชต.

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

“บิ๊กน้อย” ชวน ทุกภาคส่วนใน จชต. ทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยมี 10 กิจกรรม ทำความดี…

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ก.ค.61 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ชวนเชิญ รณรงค์ ประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี โดยข้าราชการทุกภาคส่วน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชนที่พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง มาร่วมงานอย่างคึกคัก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค.61

ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน มีจิตอาสาทำความดีในกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการสร้างความสุขให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ และเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรักความเข้าใจระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-28 ก.ค. โดยได้รับความร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มความสามารถจากทุกภาคส่วน และเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกิจกรรม “ทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้” ในวันนี้ จำนวน 10 กิจกรรม ได้แก่

1. การทำความสะอาดสถานที่บ้านเรือนและสถานที่สาธารณะ โดย กองพล ทหารราบที่ 15 2. การบริจาคโลหิต โดย นักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประชาชน 3. การบริการตรวจสุขภาพ 4. ทันตกรรม โดย ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่

5. บริการตัดผมสุภาพบุรุษ 6.เสริมสวยสุภาพสตรี โดย วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 7. บริการพิมพ์นามบัตร โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 8. บริการซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 9. การปลูกต้นรวงผึ้ง โดย สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า และ 10. การปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

ในโอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักเรียนนักศึกษา พร้อมกับกล่าวเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้”.

ที่มาของเนื้อหา : www.thairath.co.th