​ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

516
ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก

ศูนย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ (Chularat 3 International Hospital) เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ด้านรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่ 

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคร้ายที่เกิดกับเพศชาย ในประเทศไทยพบเป็นอันดับที่ 4 ของโรคมะเร็งทั้งหมด ส่วนในอเมริกาพบเป็น อันดับ1

ปัจจัยเสี่ยง เช่น

   – สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

   – ภาวะสิ่งแวดล้อม

   – อาหารไขมันสูง

   – โรคอ้วน

   – และพันธุกรรม

ระยะแรก

มะเร็งยังไม่รุกรามรักษาได้หลายแบบเช่น การผ่าตัด หรือวิธีฝังแร่โดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งคนอเมริกันนิยมเลือกวิธีนี้มากที่สุด เพราะไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผล ฟื้นตัวเร็ว ไม่ต้องเสี่ยงภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ศูนย์มะเร็งต่อมลูกหมาก
ศูนย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยการฝังแร่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

    เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2556 ขณะนี้ฝังแร่ให้กับคนไทยไปแล้วกว่า 200 ราย โดย อาจารย์นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก อเมริกันบอร์ดด้านรังสีรักษาและเป็นแพทย์ไทยคนเดียวที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

     ปัจจุบันท่านทำงานที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์3อินเตอร์ และที่ Helen F Graham Cancer Center of Christiana Care Health System รัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์รักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่คนอเมริกันมากกว่า 3,000 รายจนถึงปัจจุบันและเป็นหมอไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและยังได้รับการยกย่องในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าเป็นแพทย์ที่มีความสามารถเยี่ยมยอด(Top Doctor) ชำนาญด้านการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยไม่ต้องผ่าตัด

     เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีแพทย์ที่มีประสบการณ์มากพอที่จะรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่ ฝ่ายบริหารจึงได้เรียนเชิญท่านอาจารย์วิรุณ โทณะวณิกมาร่วมก่อตั้งศูนย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่โดยไม่ต้องผ่าตัดขึ้นในประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการรักษาสะดวกขึ้น ไม่ต้องไปรักษาที่อเมริกา แถมยังประหยัดกว่า

ข้อดีของการฝังแร่เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีผ่าตัดคือ

   1.ผลลัพธ์เหมือนกัน

   2.ผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด 

   3.ฟื้นตัวเร็วนอนโรงพยาบาล 2 วัน

   4.ภาวะแทรกซ้อนน้อย

   5.ควบคุมปัสสาวะได้ปกติ

   6.ที่สำคัญไม่มีผลต่อสมรรถนะทางเพศ

การตัดต่อมลูกหมากเสี่ยงกับการสูญเสียสมรถภาพทางเพศเกือบ 100% เพราะจะทำลายเส้นประสาทรอบๆ ต่างจากการฝังแร่จะไม่เป็นอันตรายต่อเส้นประสาทรอบต่อมลูกหมากที่ควบคุมการแข็งตัวขององคชาติ