‘ถาวร’ สั่ง ทย. ทบทวนสร้างสนามบินนครปฐม หลังชาวบ้านบางระกำร้องกระทบทำเกษตร

527
‘ถาวร’ สั่ง ทย. ทบทวนสร้างสนามบินนครปฐม หลังชาวบ้านบางระกำร้องกระทบพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งปัจจุบันยังมีสนามบินกำแพงแสนอยู่แล้ว

ทบทวนสนามบินนครปฐม – นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้เดินทางเข้ามายื่นข้อร้องเรียนและคัดค้านแผนการก่อสร้างสนามบินบนพื้นที่ 3,500 ไร่ ในจังหวัดนครปฐม ตามผลการศึกษาของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยชาวบ้านระบุว่าปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าว ปลูกส้มโอ หากจะสร้างในพื้นที่จะทำให้ชาวนา ชาวสวน เดือดร้อนไม่มีอาชีพ และกระทบด้านจิตใจเพราะเป็นที่ทำกินดั้งเดิม และยังมีโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เช่าหากมีการเวนคืนชาวบ้านที่ทำกินจะไม่ได้รับประโยชน์อะไร และยังกระทบต่อเนื่องทำให้คนงานในภาคเกษตรตกงาน และปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน นอกจากนี้ ชุมชนได้จัดทำศึกษา HIA ควบคู่ไปกับการศึกษา EIA ของบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของการก่อสร้างสนามบินในพื้นที่

“เบื้องต้นได้รับข้อเสนอชาวบ้านไว้ และมอบหมายให้ ทย. นำข้อเสนอ ของชาวบ้านไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง เพราะชาวบ้านบอกว่าบริษัทที่ทำการศึกษาความเหมาะสมโครงการนี้ไม่ได้ฟังเสียงประชาชนในพื้นที่เลย รวมทั้งปัจจุบันในพื้นที่นครปฐมก็มีสนามบินกำแพงแสน ซึ่งเป็นสนามบินของกองทัพอากาศอยู่ก่อนแล้วด้วย ซึ่งผมก็ฝากข้อคิดนี้ให้ ทย. ไปทบทวนความเหมาะสมใหม่อีกครั้ง”

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทย. ได้ว่าจ้างบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแทนท์ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ เพื่อรองรับความแออัดของสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีการศึกษาพื้นที่ 11 แห่ง สรุปว่า จังหวัดนครปฐม เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมจัดตั้งสนามบินนครปฐม และกำหนดพื้นที่เหมาะสมแล้ว โดยใช้พื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 3,500 ไร่ ในพื้นที่ ต.บางระกำ ต.ลำพญา อ.บางเลน และ ต.บางแก้วฟ้า ต.บางพระ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี