‘จุรินทร์’ ถกระดมกำลังแก้ราคาปาล์มร่วงทุกมาตรการพร้อมเข้าครม.อังคารนี้

209
‘จุรินทร์’ ถกผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ระดมกำลังแก้ราคาร่วง ทุกมาตรการพร้อมเข้าครม.อังคารนี้-ลั่นจัดการขั้นเด็ดขาดพวกลักลอบนำเข้าชี้มะเร็งร้ายทำลายชาวสวนมานานหลายปี

ถกระดมกำลังแก้ราคาปาล์มร่วง – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว. พาณิชย์ กล่าวระหว่างการนำคณะพบปะเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และผู้ประกอบการโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด ต.เสวียง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ว่า ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันในเรื่องของปริมาณปาล์มที่ผลิตได้ในประเทศปริมาณการใช้ปาล์มในประเทศ การนำปาล์มไปผลิตพลังงานไฟฟ้า การนำปาล์มไปผลิตเป็นพลังทดแทน และการส่งออก

พร้อมกันนี้ รมว.พาณิชย์ กล่าวย้ำว่าต้องมีมาตรการจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพราะถือว่าเป็นการทำลายเกษตรกรไทย ทำลายงบประมาณแผ่นดิน

โดยหลังจากได้พบกับเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมัน อ.พุนพิน จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารนี้ พร้อมกับเสนอนโยบายประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม เข้าสู่ที่ประชุมด้วย และเสนอมาตรการควบคู่เพื่อทำให้ราคาปาล์มในประเทศมีราคาสูงขึ้น ได้แก่ มาตรการ 1. เสนอให้มีการใช้น้ำมัน B10 แบบบังคับ ภายในก่อนสิ้นปี 2562

2. จะดำเนินการในเรื่องการนำน้ำมันปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1.3 แสนตัน และจำนวนสำรองอีก 1 แสนตัน รวมเป็น 2.3 แสนตัน

3. ดำเนินการให้มีการติดตั้งมิเตอร์เพื่อที่จะตรวจวัดจำนวนสต๊อกปาล์มน้ำมันดิบในประเทศแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที เพื่อทราบชัดเจนว่าปริมาณปาล์มในประเทศมีจำนวนเท่าไหร่ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการได้อย่างแม่นยำต่อไป และ 4. เร่งรัดให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังประเทศอินเดีย จีน โดยภาครัฐจะสนับสนุนให้มีการส่งออกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

“และเรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือการจัดการการลักลอบนำเข้าปาล์มน้ำมันผิดกฎหมาย ต้องมีมาตรการเด็ดขาด เพราะถือเป็นมะเร็งร้ายทำลายชาวสวนปาล์มมานานหลายปี และจะมีการรายงานการจับกุมให้สาธารณะรับทราบเป็นระยะในภายหลัง”