กอ.รมน.เปิดลงทะเบียนซิมการ์ด-แสดงอัตลักษณ์ ก่อนเข้าพื้นที่ 3 จชต.

180

ลงทะเบียนซิมการ์ด – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพิ่มช่องทางลงทะเบียนซิมการ์ด – แสดงอัตลักษณ์ ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใน 31 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณีที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่อยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จชต.) แล้วจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จชต. ภายหลังที่ กอ.รมน.ภาค 4 แจ้งให้ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 31 ต.ค.62

หากไม่ลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากนี้จะใช้งานไม่ได้ เพื่อป้องกันการร้องเรียนและความรู้สึกที่ไม่ดีของพี่น้องประชาชน ทาง กอ.รมน.ภาค4สน. และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้หาแนวทางการแก้ไขขั้นต้นให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์กล่าวคือ

ได้อำนวยความสะดวกในการวางมาตราการจัดทำ APPLICATION สำหรับผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือที่อยู่ใน และนอกเขตพื้นที่ 3 จชต. ที่จะต้องใช้งานโทรศัพท์ และยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง เพื่อจะทำให้สัญญาณโทรศัพท์ ใช้ต่อไปได้

ปัจจุบัน กสทช.และ กอ.รมน.ภาค4 สน. กำลังดำเนินการจัดทำ appication และจะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ผู้ที่มีความจำเป็นใช้บริการโทรศัพท์มือถือได้รับทราบ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ และผู้ที่จะเดินทางมาในพื้นที่ดังหล่าว