สาเหตุ ของโรคปวดหลัง

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

สาเหตุ ของโรคปวดหลัง

1. ยืนหรือนั่งหลังงอเป็นเวลานาน
2. เคยหกล้ม หรือตกจากที่สูง
3. มีน้ำหนักตัวมาก
4. มีภาวะตึงเครียดหรือวิตกกังวล
5. นั่งรถหรือนั่งทำงานเป็นเวลานาน
6. ยกของหนักหรือใช้ท่าทางในการยกไม่ถูกต้อง
7. ก้มเงยตัวติดต่อกันเป็นเวลานาน
8. ความเสื่อมของกระดูกและข้อ

วิธีการรักษา

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการปวดหรือ รับคำแนะนำการปรับโครงสร้างร่างกายและการยศาสตร์ท่าทางที่ถูกต้อง

การป้องกัน                   

1.ปฎิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
2.หลีกเลี่ยงการอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆ
3.หลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือก้มตัวยกของ
4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
5.ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกิน