แจกเงินเที่ยว : บทบรรณาธิการ

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

แจกเงินเที่ยว : บทบรรณาธิการ

แจกเงินเที่ยว
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

แจกเงินเที่ยว : บทบรรณาธิการ – มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศด้วยการแจกเงินให้ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีนำไปเที่ยวเมืองรอง รายละ 1,500 บาท เป็นข่าวมาพร้อมๆ กับการแถลงตัวเลขการส่งออกเดือนมีนาคม 2562 ของ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่าติดลบร้อยละ 4.88 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

คำอธิบายของตัวเลขติดลบยังคงเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งสถาบันการเงินและเศรษฐกิจต่างๆ ปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจลงทั้งของโลกและของไทย

บวกกับการลงทุนของเอกชนในประเทศชะงักงัน ด้วยความกังวลถึงสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่ชัดเจน

รัฐบาลจึงเห็นว่าเหลือภาคการท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ แต่แผนการนี้จะได้ผลอย่างไรน่าเป็นที่วิเคราะห์และวิจารณ์กัน

แผนงานแจกเงินให้ไปเที่ยวของรัฐบาล จากข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการคลัง จะเป็นการใช้งบประมาณกลางในส่วนของรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 15,000 ล้านบาท แจกให้ประชาชนคนละ 1,500 บาท

มีข้อกำหนดให้นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อีเพย์เมนต์ในเมืองรอง 55 จังหวัด

เป้าหมายคือพยุงเศรษฐกิจและส่งเสริมการใช้จ่ายผ่านระบบอีเพย์เมนต์เพิ่มขึ้น โดยผู้ต้องการใช้สิทธิต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นและขอใช้ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นจึงจะเติมเงินให้คนละ 1,500 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนคิวอาร์โค้ดไว้

หมายความว่าเป็นอีกกระบวนการที่รัฐเข้าจัดการคล้ายกับโครงการแจกเงินที่ผ่านมา

โครงการแจกเงินและสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล แม้ทำไปด้วยเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็เกิดคำถามและเสียงวิจารณ์เช่นกันว่าเป็นการทุ่มเงินที่จมหายไปหรือไม่

รัฐบาลจึงควรสรุปผลการประเมินว่า การทุ่มเงินในแต่ละโครงการได้ผลคุ้มค่าเพียงใด ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปอย่างไร มีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระดับใด และช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด

เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในโครงการเหล่านี้มาจากเงินภาษีของประชาชน

ที่มาของเนื้อหา : www.khaosod.co.th