ซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 5 ฝึกทุกริ้วขบวน 52 ลำ

269

ซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค – เมื่อวันที่ 17 ก.ย. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี จัดการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

การซ้อมย่อย ครั้งที่ 5 มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,200 นาย ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น 52 ลำ  จัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ประกอบด้วย

ริ้วสายกลาง ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ  ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

นอกจากนี้มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน

ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ

เวลา 15.00 น. เรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณโรงแรมริเวอร์ไซด์ ก่อนถึงสะพานกรุงธน

จากนั้นเวลา 15.35 น. ขบวนเรือเคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที

สำหรับแผนการซ้อม มีจำนวน 12 ครั้ง แยกเป็น การซ้อมย่อย10 ครั้ง และ การซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง การซ้อมย่อย ได้เริ่มมาตั้งแต่ วันที่ 22 ส.ค. เป็นต้นมา จนล่าสุดเป็นการซ้อมย่อย ครั้งที่ 5 จากนั้นครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 ก.ย. ครั้งที่ 7 วันที่ 27 ก.ย. ครั้งที่ 8 วันที่ 3 ต.ค. ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ต.ค. และครั้งที่ 10 วันที่ 10 ต.ค.

ด้านการซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 จะมีวันที่ 17 ต.ค. และครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 21 ต.ค. ก่อนงานพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้น วันที่ 24 ต.ค.2562