จับโป๊ะ! รายได้ต่างชาติปี’61 หด 6 หมื่นล้าน หลังตม. พบตัวเลขฝรั่งพำนักเมืองไทยน้อยลง

342

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า ปี 2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 39.73 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.06% จากปี 2561 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 38.18 ล้านคน และมีรายได้จากนักท่องเที่ยว 1.95 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.12% จากปี 2561 ที่มีรายได้รวม 1.87 ล้านล้านบาท ส่วนไตรมาส 4 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10.41 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.21% จากปี 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.71 ล้านคน ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติไตรมาส 4 ปี 2562 พบเดือนส.ค. มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.12%

สำหรับสถานการณ์นักท่องจีน ในเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ไทยมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15.62% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าไตรมาส 3 ปี 2562 มีนักท่องเที่ยวจีน ทั้งสิ้น 2.84 ล้านคนเพิ่มขึ้น 16.03% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนไตรมาส 4 ปีนี้ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 2.67 ล้านคน เพิ่มขึ้น 23.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าปี 2562 คาดสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนจะมีจำนวน 11.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.87% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายวัชรพงศ์ รติสุขพิมล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สทท. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สำรวจดัชนีความเชื่อมั่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย พบดัชนีปรับตัวลดลงเกือบทุกตัว โดยดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3 เท่ากับ 91 ถือว่าความเชื่อมั่นต่ำกว่าปกติ ส่วนไตรมาส 4 ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95 สะท้อนให้ถึงความกังวลและไม่มั่นใจในสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ส่งผลใหผู้ประกอบการเดินการท่องเที่ยว พิจารณาปรับลดแผนการลงทุนเพิ่มจากเดิม รวมถึงการพิจารณาปรับลดการจ้างงาน

ล่าสุดไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 31 จากทั้งหมด 140 ประเทศ หรือเป็นอันดับที่ 9 ในเอเชีย และอันดับที่ 3 ในอาเซียน โดยด้านที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานและทรัพยากรบุคคล การให้ความสำคัญกับสาขาการท่องเที่ยว ความคุ้มค่าของราคา โครงสร้างพื้นฐานการเดินทางทางอากาศ และโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว ส่วนด้านที่มีความสามารถในการแข่งขันต่ำ ได้แก่ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความสะอาด

แหล่งข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดเก็บข้อมูลตัวเลขด้านการท่องเที่ยว และสถิติด้านการท่องเที่ยวของไทย กระทรวงฯ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไย (ธปท.) สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ททท. และ สำนักงานตำรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปกติจะจัดเก็บ ประเมินและสรุปตัวเลขหลังจากปิดบัญชีไป 1 เดือน โดยใช้ตัวเลขการเข้าออกของนักท่องเที่ยวที่ผ่าน ตม. พบว่า วันพำนักของต่างชาติลดลง ส่งผลให้รายได้ต่อทริปของนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ส่งผลให้รายได้ปี 2561 มีรายได้รวม 1.87 ล้านล้านบาท ซึ่งลดลงจากประมาณการเดิมเมื่อต้นปี 1.4 แสนล้านบาท จากประมาณการเดิม 2.01 ล้านล้านบาท

“รายได้รวมทั้งปี 2561 การท่องเที่ยวมีรายได้ 2.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.49% จากปีก่อนหน้า แบ่งเป็นรายได้จากต่างชาติ 1.87 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.46% และจากไทยเที่ยวไทย 1.07 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.23% จากปีก่อนหน้า เนื่องจาก ตม.ตรวจพบว่าวันพำนักของนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติมีจำนวนลดลง 100,000 คนจากที่เคยแถลงข่าวไว้ ประกอบกับจำนวนวันพักเฉลี่ยและค่าใช้จ่ายลดลงด้วย ส่งผลให้รายได้รวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2561 ลดลง 130,000 ล้านบาท แต่รายได้ของนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นจากที่เคยแถลงข่าวไว้ 70,000 ล้านบาท ทำให้ยอดรวมรายได้ลดลงไปจากเดิม 60,000 ล้านบาท”

ทั้งนี้ ททท.ได้ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยวรวมทั้งตลาดในและต่างประเทศปี 2562 ที่ 3.38 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็นรายได้ตลาดต่างประเทศ 2.21 ล้านล้านบาท จากคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ 39.8 ล้านคน และรายได้ตลาดในประเทศ 1.17 ล้านล้านบาท จากคาดการณ์นักท่องเที่ยวไทย 170 ล้านคน-ครั้ง