นายกฯ ประธานพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.

Advertisement ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

เมื่อเวลา 06.50 น. วันที่ 28 ก.ค. ที่บริเวณพิธีท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2561 โดยมีองคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ส่วนราชการในพระองค์ ประธานองค์กรอิสระ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไป กว่า 3,500 คน เข้าร่วมในพิธี

โดยในปะรำพิธีได้อัญเชิญพระพุทธรูป พระพุทธพระบรมมหาจักรีศรีภูมิพลมหาราช และนิมนต์พระสงฆ์ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ พระสงฆ์ และสามเณรจำนวน 670 รูป จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานคร รับบิณฑบาตร โดยมีการจัดกิจกรรมพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัด

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีคณะรัฐมนตรี(ครม.) ข้าราชการฝ่ายต่างๆ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมปฏิญาณตน แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการขจัดปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ยาก โดยพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรยามประสบภัยต่าง ๆ อีกทั้งพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตลอดจนทรงส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนของอาณาประชาราษฎร์ พระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท สถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของปวงพสกนิกรไทยตลอดไป จากนั้น นายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธี ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แล้วถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้ทักทายข้าราชการและกล่าวว่า ถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว ขอฝากทุกคนด้วย พร้อมขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความเร็จ

และในช่วงค่ำเวลา 19.00 น. นายกฯ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ https://www.tnnthailand.com/content/4199

ที่มาของเนื้อหา : www.posttoday.com